Mineral Elements

Syftet med projektet Mineral Elements är att ta fram kläder av metalliska material som faktiskt kan bäras av en bred skara användare och som kan produceras industriellt.

Tidigare samarbete med Naim Josefi har visat på innovativ användning av metalliska material i mode. Gemensamt mål för dessa samarbeten har varit att visa möjligheter med innovativ användning av nya material. Plaggen har dock alla varit designade för ”catwalken”, steget till att utforma kläderna för att de ska kunna bäras på annat än visningar har inte tagits. Icke desto mindre har kläderna fått stor uppmärksamhet och intresset för att koncepten ska vidareutvecklas till mer bärbara och funktionella kollektioner har varit stort.

Projektet Mineral Elements fortsätter att arbeta med mode som bärare av positiva budskap kring metaller och metallindustrin, men nu med målet att ta fram kläder som faktiskt kan bäras av en bred skara användare och som kan produceras industriellt. Syftet med projektet är att ta konceptet med innovativa material i mode av och för metallindustrin ett steg till, där en sammanhållen leverantörskedja bildas från materialproduktion via utformning och konfektion för att ta fram kollektioner redo att introduceras på marknaden.

Ett annat syfte med projektet är att visa vilka kreativa möjligheter som metallindustrin erbjuder, för att öka industrins attraktivitet. Vidare kommer projektet att verka för spridning av material och teknik som utvecklas i projektet till andra sektorer med särskilt fokus på rymdindustrin.

Samarbetspartners

Mineral Elements genomförs i samarbete mellan Smart Textiles, Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, Jernkontoret, Sandvik, Umbilical Design och designern Naim Josefi.

Finaniärer

Tidsram

Startar:
Slutar: Projektet är avslutat.

Projektledare/medarbetare