Conditional design – ger företag större förståelse för cirkulära affärsmodeller

Under två intensiva dagar arbetade partners inom projektet Conditional Design (CONDE) med cirkulära designprinciper för att i framtiden kunna designa cirkulära produkter.

Projektet CONDE startade i mars 2020 med syftet att koppla samman cirkulära designprinciper med hållbara cirkulära affärsmodeller. Målsättningen inom projektet är att applicera de cirkulära designprinciperna på deltagande verksamheters produkter, ta fram goda exempel samt underlag för utvärdering. En viktig del är också att skapa en förståelse och underlag för verksamheter att kunna presentera för sina ledningsgrupper för att skapa ett intresse i att investera i cirkulära affärsmodeller.

– Vi har stora förväntningar och vi vill med projektet verkligen påvisa för omvärlden att ingenting är omöjligt när det kommer till cirkulär design. Allt handlar om vilken inställning man har, säger Marie Widén, projektledare på Science Park Borås.

 

En av parterna inom projektet är Berlinbaserade designbyrån circular.fashion som arbetar med att hjälpa modeföretag att designa mer hållbara och cirkulära produkter. I CONDE deltar circular.fashion med sin expertkunskap i det första arbetspaketet, designutveckling, där de hjälper teamen att komma fram till vilken slags produkt de vill arbeta vidare med under projektets gång och vilka designprinciper som skulle passa deras fortsatta arbete.

– Det känns väldigt spännande att vara del av CONDE och vara här i DO-tank Center dessa dagar. Det ska bli spännande att se vilka slags idéer som kommer att spridas och huruvida de designprinciper som deltagarna utvecklar under dagarna sedan kan föras vidare under projektets gång, säger Jonna Haeggblom, circular design strategy lead på circular.fashion.

 

Ett av företagen som deltagit under dagarna är KappAhl. Såhär säger KappAhls hållbarhetschef Ulrika Hedberg om vad de tar med sig från workshopen:

– Vi har fått ny kunskap och nya insikter om hur vi kan utveckla vår resa mot mer cirkulär design, som vi sedan tidigare har påbörjat. Små justeringar gör stor påverkan när det kommer till stora volymer och vi ser redan nu vad vi kan förändra på våra produkter.

Marie Widén, projektledare på Science Park Borås, fortsätter:

– Utifrån dessa två dagars workshop med circular.fashion i spetsen får företagen stor inspiration och konkreta tillvägagångssätt för att möjliggöra designutveckling av deras egna produkter utifrån de cirkulära designprinciperna. Vi ser verkligen fram emot att följa företagen och parterna i detta projekt och se vilka prototyper de arbetar fram under nästkommande sex månader.

 

Science Park Borås har länge arbetat med frågan hur vi kan ställa om till en cirkulär ekonomi, bland annat genom arbetet inom plattformen Circular Hub och projektet re:textile. CONDE grundar sig i en feasibility report skriven inom re:textile, ett projekt inom Science Park Borås som syftar till att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Rapporten “Feasibility of Conditional Design – Organizing a circular textile value chain by design principles”, som publicerades 2017, undersöker design som stödjer cirkulära flöden och samtidigt skapar lönsamhet.

Som en introduktion och uppstart inför workshopen hölls ett webinarium den första september där deltagarna fick lyssna till Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås och projektledare för Circular Hub, och Josefine Persson, projektledare på Science Park Borås. Erik Valvring gav då en introduktion till cirkulär ekonomi och presenterade företag i framkant inom cirkulär ekonomi, medan Josefine Persson berättade om sitt arbete med cirkulära upphandlingar.

I nästa arbetspaket kommer deltagande verksamheter i CONDE att arbeta med cirkulära affärsmodeller och hur de kan skapa lönsamhet och nya affärsmöjligheter i sitt cirkulära arbete.

 

Projektet Conditional Design är finansierat av Energimyndigheten genom projektet RE:source och Västra Götalandsregionen. Deltagande projektparter är KappAhl, Berendsen, FOV Fabric, Martinson, circular.fashion, Science Park Borås, Västra Götalandsregionen, Alingsåstvätten och TEKO.