F/ACT Movements digitala storytelling uppmärksammad av Kulturfonden för Sverige och Finland

En studie som genomförts i samarbete med F/ACT Movements Instagram-community presenterades av forskningsassistenten Jamila Juzer Siamwalla vid den finska Marknadsföringsakademins årliga konferens (FAMAC2023) som hölls vid Aalto-universitetets handelshögskola i Espoo i juni. Deltagandet, som finansierades av Kulturfonden för Sverige och Finland, syftade också till att kartlägga liknande aktiviteter för framtiden i den svensk-finska kontexten.

READ ARTICLE IN ENGLISH HERE

F/ACT Movement är ett initiativ från Science Park Borås och Göteborgsregionen som arbetar för att främja hållbara modeval för konsumenter genom sociala medier och workshops. Forskningsgrenen är ett projekt med titeln ”Digital storytelling i sociala medier förlänger användningstiden för kläder”, som genom aktivitetsforskning har initierat utmaningar i sociala medier på F/ACT Movements Instagram-konto och uppmuntrat följare att berätta hur de använder sina kläder. Målet är att etablera en relation mellan modehållbarhet, digitalt berättande genom sociala medier och samhällsutveckling.

Utvidgade internationella kontakter

F/ACT Movements verksamhet inom forskning och innovation har tidigare varit begränsad till Sverige, men idén är nu att utvidga dess räckvidd för att sprida kunskap genom ”tvärkulturella engagerande aktiviteter på sociala medier” i hoppet om att få en bredare inverkan på den hållbara konsumtionen av kläder – som nu är sammanflätad över hela världen med den digitala mediekonsumtionen. Presentation och nätverkande anses vara ett viktigt steg i att ta F/ACT:s initiativ internationellt, och att delta i FAMAC2023 var det första steget för att uppnå detta syfte.

Bild från FAMAC2023. Foto: Jamila Juzer Siamwalla

Dessutom bidrar Finland starkt till en växande akademisk kunskap om marknadsföring på sociala medier och om hållbara garderobsstudier. Nyligen initierade ett finskt forskningsprojekt om hållbara textilsystem #korjauhaaste, en hashtag-utmaning för deltagarna att dela berättelser om reparationer av sina plagg, liknande F/ACT:s hashtag #weaveyourstory som använts för att dela berättelser om användningen av kläder på Instagram.

De liknande aktiviteterna visar på de möjligheter som finns att integrera kunskapen inom F/ACT för framtida akademiska samarbetsmöjligheter med Finland. Det öppnar också vägar för synergiprojekt inom social- och modeinnovation genom stöd från Kulturfonden, som uppfyller fondens mål i att öka det svensk-finska samarbetet.

Finix Repair Challenge – #korjauhaaste. Läs mer om det finska projektet här: https://finix.aalto.fi/korjaushaaste/

Vill öka användarnas engagemang för sina kläder

Årets tema för FAMAC2023 var ”Creating the Future of Marketing Science and Practice” och att presentera en av F/ACT:s forskningsaktiviteter med titeln ”User-engagement on Instagram through ’Spotify-like Albums of Clothes'” var det perfekta tillfället att visa upp utformningen av studien. Syftet var att utforma en engagerande utmaning genom F/ACT:s Instagram, som implementerades genom en experimentell förskjutning av användargränssnittet (från Spotify till Instagram) för aktiviteten, vilket skapade ett element av spänning att engagera sig och därmed få användare/följare att reflektera över sin garderob.

I dag har den ökade användningen av sociala medier underlättat för organisationer att använda distinkta sätt att kommunicera och marknadsföra som ligger utöver den vanliga publiceringen av information genom videor, bilder och text. När det gäller organisationer/initiativ som sprider hållbarhetsrelaterad kunskap via sociala medier som F/ACT Movement är konsumentengagemang och delaktighet viktiga för att förstå kunskapens natur. Följande skärmdumpar av inflytelserika Instagram-konton visar de olika användargränssnittsformaten som används för att utforma deras inlägg för att förmedla ett meddelande.

Skärmdumpar från Instagram-inlägg visar hur organisationer kan aktivera sina följare: genom att uppmuntra till handling, sätta en påminnelse om hållbarhetsmål samt att uppmuntra till att inskärpa ett kollektivt tänkande för förändring.

Lånat gränssnitt från Spotify

Studien syftade också till att förstå kläder som bärs repetitivt och att så småningom förstå den avsikt och omsorg som bärare åtar sig för sina kläder. Genom att identifiera nyckelorden för syftet med utmaningen observerades att ”repetitiv” med sin bokstavliga betydelse överskrider dess förhållande till fler föremål/aktiviteter än kläder. Man kan repetitivt äta godis, eller repetitivt lyssna på en låt. Det senare kopplat till allmänhetens kännedom i nuvarande digitala tider till musikströmningsappen Spotify; dess användargränssnitt för musiklyssnande kombinerades med F/ACT:s grafiska profil och användes som basstruktur för en berättelsemall på Instagram.

För utmaningen ”ON-REPEAT” kan användare skärmdumpa F/ACTs Instagram-berättelse, klistra in bilder på sina ”on-repeat” plagg på det tomma albumutrymmet, skriva sitt namn och några ord om valda plagg i det utrymme som ges för att fylla i artistens och albumets namn, samt tagga F/ACT Movement och publicera bilden på sina Instagram-berättelser.

Från Instagram-berättelserna i F/ACT:s community noterades det att den experimentella förskjutningen av användargränssnittet (från Spotify till Instagram) skapade ett element av spänning att engagera sig och därmed reflektera över sin garderob. De tomma utrymmen som anpassades av användaren gav mallen mening. Och även om det visuella och textuella innehållet blir en del av den digitala berättelsen, visade det sig att utmaningen i att engagera, reflektera och publicera på sociala medier skapar mervärde i sig.

Nya möjligheter för nya budskap

Skiftet och utbytet av etablerade gränssnitt kan därmed skapa ett inflytande i marknadsföring och marknadsföringens framtid (exempelvis genom AI-aktiverade uppmaningar) på hur information kan konsumeras och interageras med. Detta var särskilt relevant på FAMAC2023 där andra idéer på sociala medier diskuterades, och dess designprocesser som är medier mot användarengagemang. När det finns en förändring i utformningen av ett system kan det inte bara förändra hur användare interagerar med det fysiskt, utan bestämmer också dess tolkning av budskapet.

Text: Jamila Juzer Siamwalla, Science Park Borås


Läs mer

Forskningsprojekt om digital storytelling för kläder

F/ACT Movement (extern länk)

Kulturfonden för Sverige och Finland (extern länk)