Mindre orter viktiga för en hållbar livsstil i större städer

Trots en turbulent vår och sommar, där tillgängligheten av tjänster och den sociala gemenskapen satts på prov, fortgår arbetet mot en mer hållbar konsumtion utanför storstadskärnorna. Med ledning av Science Park Borås inom ramen för Klimat 2030, anordnade projektet Kvarterets Konsumtion en digital workshop där deltagarna frågade sig hur det kan bli enklare och mer attraktivt att åstadkomma en hållbar livsstil.

Engagemanget var stort när Kvarterets Konsumtion åter bjöd in till en träff, denna gång i form av en digital workshop med en rad intresserade aktörer från både storstäder och mindre orter.

Diskussionerna och övningarna gjordes utifrån en behovsanalys, där resultaten ska ligga till grund för systemförändringar med framtidsscenarion som förhoppningsvis ska ge insikter om framtiden. Sedan tidigare har projektledningen haft ett antal utvalda möten med människor i deras närmiljö för att på plats se över pilotorternas förutsättningar att nå målen för klimat 2030.

Peter Serrander, projektledare för Kvarterets Konsumtion, menar att det är viktigt att utgå från de mindre städernas dynamik för att kunna förändra beteenden hos människor i de större stadskärnorna.

– Temat för workshoppen var att genom pilotorternas kartlagda behov ge en framåtblick mot framtida scenarion tillsammans med aktörer, framtidsspanare och ortsrepresentanter. Det blev tre spännande timmar, där systemförändrande idéer växte fram, säger Peter Serrander och fortsätter:

– Det är slående hur just mindre orter, städer och samhällen har en unik dynamik att utgå ifrån, jämfört med storstadens urbana sammanhang. Nu riktas tankarna till kring hur scenarion ska formas till koncept och cirkulära affärsidéer, tillsammans med unga vuxna och aktörer i pilotorterna Fristad, Kållered och Trollhättan.

Deltagare från flera affärsgrenar

Representanter från olika branscher i såväl Göteborg som Fristad deltog i workshoppen, där alla kunde bidra med sina infallsvinklar och kunskaper för överskridande diskussioner.

–  Helheten gynnades av att flera av deltagarna även var aktörer som driver och utvecklar tjänster idag, det är viktigt att få med deras praktiska kunskap i detta skifte mot ett hållbart samhälle, säger Emma Öhrwall, processledare Sharing City Göteborg, konsument- och medborgarservice/Göteborgs Stad.

–  Det kändes tryggt att det fanns ett faktaunderlag att utgå ifrån, annars är det väldigt lätt att falla tillbaka på hur en själv tänker. Rent kommersiellt så vet vi att det är olika beteenden i en storstad och i en småstad vilket också underlaget visar. Det är väldigt lätt att fastna i städer som London och Paris, men vi har faktiskt mycket att lära från mindre orter. Om detta blir verklighet och det börjar testas på mindre orter, samtidigt som kommersiella aktörer märker att det faktiskt är lönsamt, så tror jag att projektet kan lyckas, säger Josefina Sallén, Fokusområdesledare Cirkulär Omställning på RISE som också medverkade i workshoppen.


Läs mer om Kvarterets Konsumtion här!