Science Park Borås och Smart Textiles i unikt samarbete med Stanford University

Ett unikt samarbete och det första i sitt slag inleds nu mellan Smart Textiles och Stanford University i USA. Smart Textiles är en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås och det är genom projektet Smart-shirt som Smart Textiles nu inleder sin samverkan med det välrenommerade universitetet. Projektet är en förstudie till framtagning av en prototyp. Målet är att ta fram ett stickat plagg som genom uppkoppling på ett enkelt och tillförlitligt sätt ska kunna detektera sjukdomssymptom för till exempel covid-19 hos personer med samhällsbärande arbeten eller personer med funktionsvariation. Projektet är ett samarbete mellan Smart Textiles, Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Stanford Hospital och Stanford University.

Smart Textiles, som är en del av Science Park Borås, har verkat i över ett decennium och i den senaste strategin ligger fokus på internationalisering och att därmed stärka Smart Textiles som den självklara internationella partnern inom smarta textilier och hållbara material.

Att nu få till ett samarbete med ett välrenommerat universitet som Stanford University och de forskargrupper som ingår i det aktuella projektet är en del i ovan nämnda strategiarbete och resultatet av idogt arbete på plats i Silicon Valley.

Susanne Nejderås är chef för Smart Textiles och den som har initierat och drivit igenom ansökan till förstudien om Smart-shirt. Hon är för närvarande verksam i Silicon Valley i USA via ett stipendium från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

– Mitt stipendie genom Wallenbergstiftelsen är ett privilegium och Vinnovas finansiering av förstudien möjliggör att vi nu vidareutvecklar Smart Textiles internationellt. Nu tar vi stegen vidare mot den internationellt ledande innovationspartnern för textil förnyelse och för en bättre värld, säger Susanne Nejderås.

– Smart Textiles samarbete med Stanford University är väldigt glädjande och jag ser det som ett resultat av Smart Textiles tydliga mål och långsiktighet kring internationalisering, säger Inger Gustafsson, chef för Vinnova i Silicon Valley. Susanne Nejderås har genom sitt stipendium från Wallenbergsstiftelserna kunnat verka på plats i Silicon Valley och bygga legitimitet och förtroende, fortsätter Inger Gustafsson.

Smart-shirt ska säkra mätmetoder vid uppkomst av sjukdomssymptom

Vikten av att förhindra smittspridning i samband med den rådande covid-19-pandemin och eventuella framtida pandemier är stor. Det finns ett stort behov av att på ett snabbt, tillförlitlig och hållbar sätt kunna upptäcka sjukdomssymptom hos personer med samhällsbärande arbeten. Liknande behov finns även i grupper där människor kan har svårt att kommunicera eller av olika anledningar har svårt att undersökta eller hanterade på ett i sjukvården traditionellt sätt. Det kan till exempel handla om de som lider av demenssjukdomar, äldre eller psykiskt sjuka.

Utifrån de behov som beskrivs ska nu Smart Textiles, Stanford University och ett antal andra parter ta fram en prototyp av ett stickat plagg som kan övervaka uppträdandet av symptom på sjukdom –  Smart-shirt.

Smart-shirt kommer att tillverkas med en stickteknik som möjliggör integrerade sensorer. Tillverkningstekniken kommer också att möjliggöra att plagget sitter tätt mot kroppen och kan anpassas till den personliga kroppsformen och storleken, vilket är nödvändigt för funktionen hos den inbyggda tekniken. Passformen bidrar även till att plagget känns naturligt på kroppen tillskillnad från vissa andra mätinstrument som används inom sjukvården. Plagget kommer att tillverkas i ett stycke utan sömnad eller tillskärning vilket gör det hållbart med minimalt materialavfall.

Smart-shirt är tänkt att bland annat mäta kroppstemperatur, andningsfrekvens och hjärtfrekvens. Den ska även detektera hosta hos sin användare.

Datan som samlas in skickas i sin tur till en central server för mätning och analys via algoritmer för att detektera signifikanta avvikelser från ett normaltillstånd. Normaltillstånd kalibreras med varje enskild bärare av Smart Shirt. Prototypen kommer att utvärderas kliniskt på Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Smart-shirt ska tas fram genom ett konsortium bestående av Smart Textiles (del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås), Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Stanford Hospital och Stanford University.

Susanne Nejderås, chef Smart Textiles

– Att etablera ett internationellt konsortium kring en idé kräver kompetenta, erfarna och trovärdiga parter som genom eldsjälar driver arbetet framåt. Jag är överväldigad och så stolt att, i en svår tid som denna pandemi, ha lyckats få igång ett samarbete som detta. Projektet och idén visar att vi, trots olika världsdelar, har gemensamma utmaningar som vi alla vill lösa och extra spännande om vi lyckas göra detta tillsammans och därmed skapa skillnad, säger Susanne Nejderås.

Nils-Krister Persson är docent och universitetslektor på akademin för textil, teknik och ekonomi, Textilhögskolan och Smart Textiles och deltar i projektet. Han lyfter särskilt fram Zehnan Bao och hennes forskarmeriter som exempel på vilken vikt projektet Smart-shirt har.

– Stanford har världsledande forskning. De har allt men de har inte textil och där kan vi bidra. Att få arbeta ihop med Stanford University och Zhenan Baos grupp visar på textilens attraktivitet och att vi kan lösa intressanta problem tillsammans, säger Nils-Krister Persson. Jag tror att detta öppnar upp för många andra projekt och jag är säker på att det bara är första steget och kommer att leda till fler idéer på hur man kan arbeta ihop i framtiden.

Mats Tinnsten, som är rektor på Högskolan i Borås, håller med Nils-Krister Persson.

– Det här är ett väldigt spännande samarbete som i förlängningen kan leda till många fler givande samarbetsprojekt, säger Mats Tinnsten.


Smart-shirt är delfinansierat av Vinnova.

Här kan läsa om visionen för Smart Textiles i Silicon Valley