Välkommen på workshop om världens hållbaraste hälso- och sjukvård 2030!

 
12 april på Biotech Center i Göteborg

Sverige anses generellt som en av ledarna när det gäller hållbar hälso- och sjukvård globalt. Men hittills har hållbara lösningar i huvudsak kopplats till områden som byggnader, energi och farliga ämnen. För att helt och hållet omfatta alla aspekter och utveckla hållbar hälso- och sjukvård som ett svenskt innovations- och exportfäste behöver Medtech och Life Science ingå och undersökas vidare. Kom och bidra i vår workshop!

Workshopen genomförs inom ramen för projektet Inn2Health, där Science Park Borås deltar som en projektpart.
Kontaktperson är Marie Widén. Kontakta Marie på e-postadress marie.widen@hb.se om du är intresserad av att deltaga.

Läs mer och anmäl dig här: https://lnkd.in/dta5Kta