Innovationer ska stärka svensk möbelindustri

En lampa som lyser med solenergi, en trappa som spelar en pianoskala när du går och en stol av svenskt ull. Det är några av de möbelprototyper som visades upp i Do-tank Center i Borås den 28 november i samband med avslutningen av Innovation Square. 

I augusti 2018 på svenska Trä & Teknikmässan i Göteborg fick svenska formgivare följande utmaning:

”Är du formgivare eller möbelproducent och har en nytänkande, imageskapande, uttrycksfull idé? Nu vill vi hitta nya innovativa produktidéer som kan lyfta möbel- och inredningsbranschen och stärka Sveriges roll på den internationella marknaden.”

Sagt och gjort, det blev startskottet på ett delprojekt inom Innovation Square som under torsdagen hade sin avslutningsutställning med ett 15-tal formgivare som antagit utmaningen och som presenterade sina prototyper i full skala.

På plats för att titta närmare på verken var Dan Ihreborn, svensk formgivare med över 30 års erfarenhet i branschen och som har designat för många välkända möbel- och inredningsföretag.

– Med Innovation Square hoppas vi kunna bidra till att svenska formgivare och producenter ska hitta nya exportmarknader och volymer, säger han.

Dan Ihreborn talar om den svenska möbelindustrin
Tror på trä

Dan Ihreborn menar att hemmamarknaden för svensk möbel- och inredningsföretag är liten och att export är en nödvändighet för att växa och ett sätt för formgivarna att komma i kontakt med fler producenter för ökad volym. Han tror på trä som material för Skandinavien och framför allt för Sverige.

– Vi är ett träland och forskningen kring trä är avancerad med många nya material som utvinns ur träråvaran. Här idag har vi sett prov på cellolusa material som bildar papper men som är starkt som textilier, vi har andra nya material gjort av trä som ger nya egenskaper och som därför ger möjlighet till att ny form kan utvecklas. Detta blir en del av svensk möbelformgivnings framtid, säger han.

– Det har varit en fantastisk resa som vi nu ska synliggöra och skapa nya möjligheter för svensk möbelindustri, sa Anna Rosenkvist VD på Interior Cluster Sweden när hon pratade till de 30-tal personer som hörsammat inbjudan och som förutom utställningen tog del av presentationer om inredning i olika miljöer.
Ökad innovationshöjd

Andra saker som belystes bland samtalsämnena under dagen är vikten av samspel mellan formgivare, producenter och underleverantörer avseende material, teknik och design. Något som också varit ett mål med projektet, att uppmuntra samarbete mellan alla aktörer i kedjan samt att få fram prototyper som kombinerar form och teknik. Fokus i projektet har legat på ökad innovationshöjd menar projektledaren Erik Valvring på Science Park Borås.

– Vi vill ha en livskraftig möbelindustri och försökt att utmana möbelbranschen, säger han.

Prototyperna ska nu leva vidare och vara redo att kommersialiseras. Tanken är att de ska ställas ut på Trä & Teknikmässan den 8-11 september 2020.

Innovation Square

Är ett samverkansprojekt mellan Science Park Borås, Smart Housing Småland och Interior Cluster Sweden som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med Tillväxtverket som förvaltande myndighet. Läs mer på http://innovationsquare.se/

Mats Aldén har skapat Sunflower Lamp vilken han beskriver med följande ord: “Golvlampans två stjälkar där solrosens solcell riktar sig mot ljuset och tulpanens ledljus riktas in mot rummet, skapar en hållbar och enkel ljuskälla. Solcellsenergin lagras i ett uppladdningsbart batteri i foten. Fotens runda undersida möjliggör med sin tyngd en rörelse i sidled”
Oda Homlong värnar svensk ull och skriver att hon med inspiration från en traditionell plugghäst designat Plugghäst 2.0 som på olika sätt drar nytta av den svenska ullens unika egenskaper. Plugghäst 2.0 är en stol som vill göra skillnad genom kunskapen om den svenska ullens möjligheter för framtiden.
Charlotte von der Lancken har tillsammans med RISE designat lampan Lattice. Hon beskriver lampan såhär: “Från hållbarhet till hållbarhet: Takarmatur tillverkad av 3D-skriven träfiberkomposit. Armaturen är utformad för att minimera materialåtgången med bibehållen styrka samtidigt som den ska skapa en behaglig ljusspridning. Att kunna 3D-skriva biobaserade material möjliggör hållbara konstruktioner, för att inte tala om designfriheten och dom hittills omöjliga formerna.”

Läs mer om Charlotte von der Lancken

Henrik Karlsson (blå skjorta) från RISE i Växjö har utvecklat ett glasgolv som kan användas i entréer. Golvet kan projicera saker när du går över golvet. Han nämner som exempel att fiskar ska kunna simma i den riktning du vill/ska gå för att hitta rätt lokal. Kollegan Anders Widing visar demon på en pianotrappa som spelar upp toner när du går i den. Han tänker att den ska fungera som en annan form av Guitar hero, men med namnet ”Stairs hero”. Jenny Rungegård på fastighetsbolaget Castellum i Växjö tycker att prototyperna uppmuntrar till vardagsmotion och sätter fokus på hälsa och välbefinnande. Att det är exempel på hur man kan leka med inredning och digital innovation för olika upplevelser i samband med byggnation. – Detta är vårt gemensamma projekt som vi tillsammans avser att jobba vidare med, säger Jenny Rungegård.