Entrepreneur Creative Showcase 2 – Nordic Buzz

Finansiär: Tillväxtverket
Huvudman: Smart Textiles
Projekttid: 2016

Projektet syftar till att ge entreprenörer som bedriver små och medelstora företag inom kreativa näringar spetskunskap från utövare och kunskap om cirkulär ekonomi genom inspirerande case. Entreprenörerna ges användbar feedback på sina produkter och affärsmodeller från mentorer och därigenom höjs kompetensen. Deltagarna i projektet erbjuds att ställa ut i en arrangerad monter på Formex – Nordens största mötesplats för inredningsdesign.

Projektet skapar också framgångsrik matchmaking, dels med övriga deltagande nordiska entreprenörer, dels med andra professionella nordiska utställare på Formex och med professionella internationella köpare som besöker mässan.

Denna klusterplattform stärker samarbetet mot andra aktiviteter, både inom och utanför de skandinaviska länderna genom att i framtiden ha möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter för framtida verksamheter.