Nordic Buzz

Finansiär: EU (Interreg)
Huvudman: Science Park Borås
Projekttid: 2016-2018

Nordic Buzz är ett delvis EU finansierat projekt som verkar för att utveckla företag inom de kreativa näringarna såsom interiör, möbler, konsthantverk, mode, accessoarer, smycken, illustrationer, konst och industriell design.

Projektet vänder sig till danska och svenska företag som är nystartade eller har max 5 års verksamhet bakom sig. Här får man hjälp av danska och svenska experter att utvärdera företagets marknadspotential, utveckla sin affärsverksamhet och ta del av kompetens gällande affärsmodeller, kundrelationer, produktutveckling mm.

Under åren 2016-2018 ämnar projektet söka 40 företag årligen som kommer delta i diverse aktiviteter och workshops, detta kommer leda fram till ett nytt gemensamt nordiskt kompetensprogram för inkubatormiljöer.

Nordic Buzz är ett samarbete mellan Lifestyle & Design Cluster Danmark, Högskolan i Borås och Mölndals Kommun. Marketplace Borås leder projektet tillsammans med ModeInk för Högskolan i Borås räkning.

Läs mer på Nordic Buzz hemsida.