Nationell verkstad för hållbara livsstilar 23-24 oktober

Välkommen till Borås 23-24 oktober, då vi tillsammans gör oss redo att möta framtiden på ett innovativt, klimatsmart och hållbart sätt. För du vill väl inspireras att hitta möjligheterna med en hållbar konsumtion?

Konferensen vänder sig till dig inom privat eller offentlig sektor, akademi eller civilsamhälle som vill veta mer om de nya konsumtionsmönster som växer fram och hur företag och organisationer kan ställa om för att skapa nya värden som möter dessa behov.

Kom till Science Park Borås och hitta kraft för att förändra. Ta med dig nyvunnen kunskap hem och omsätt i praktiken.

Läs mer om programmet och anmäl dig! (sidan öppnas i nytt fönster)
https://www.nationellverkstad2019.se/

Läs pressmeddelande

Om innehållet

Du kommer att få ta del av aktuella studier och lärande exempel.
Vi varvar teori med praktik i form av föreläsningar, panelsamtal och workshops.

Dag 1 fokuserar vi på olika aspekter på hållbar konsumtion. Du kommer bland annat att få ägna dig åt en unik framtidsstudie av morgondagens konsument gjord av Kairos Future. Vi träffar även inbjudna personer från akademi, näringsliv, civilsamhälle och politik som samtalar om vad som står i vägen och var lösningarna finns som skapar framtidens värden för både invånare och näringsliv.

Dagen avslutas med mingel, middag och framträdanden på temat cirkulära affärsmodeller.

Dag 2 blir mer fokus på verkstad. Med kunskap från inledningsdagen och med olika teman fokuserar vi på utmaningar där vi gemensamt hittar lösningar med hjälp av olika modeller, kreativa processer och metoder.

Om konferensen

Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion. Syftet med årets konferens är att belysa hur framtidens konsumtion kan se ut för att attrahera både kund och en hållbar planet samt att ge deltagarna verktyg att ställa om.

I år är Science Park Borås arrangör i nära samarbete med Borås Stad. Medarrangörer är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion och Naturvårdsverket. Partner är Textile Fashion 2030 som är den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier.