Ny socka ska motverka livshotande sjukdomar

Genom textilier och avancerad mikroelektronik går det, tro det eller ej, att förhindra livshotande sjukdomar såsom lungembolism och andra dödliga kärlsjukdomar. Tillsammans har nu Smart Textiles, Science Park Borås, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat de alla första prototyperna av den muskelstimulerande sockan “IQ-Sock”, den allra senaste innovationen av bärbar teknologi inom den individualiserade sjukvården.

En av de vanligaste dödsorsakerna i världen är idag kopplade till hjärt- och kärlsjukdomar, där en stor andel härrör från sekundära reaktioner av blodproppar i benen, infektioner och operationer. Idag behandlas en hel del DVT-patienter (Djup ventrombos) med olika typer av blodförtunnande medel och proppupplösande operationer, men också genom muskelstimulans i form av elstötar och kompressorer som masserar.

Nils-Krister Persson, forskare på Smart Textiles och en av projektledarna i “IQ-Sock”, menar att en viktig ambition i framtidens medicinteknologi är att i viss mån kunna ersätta läkemedel med textilier.

– Kärnan i projektet är att visa på hur smarta textilier och avancerad sjukvård kan mötas och undersöka möjligheterna att motverka dödliga sjukdomar såsom lungembolism, som ju ofta härstammar från exempelvis en propp i benet. Genom Smart Textiles enorma kunskapsbank och erfarenhet, blir det tydligt att det snart kommer att kunna gå att ersätta en rad olika traditionella behandlingsmetoder med smarta textilier säger Nils-Krister Persson och fortsätter:

– “IQ-Sock” är precis som det låter en smart socka som skräddarsys efter patientens behov. Textilen vi använder i nuläget är en elektriskt ledande polyester som är bekväm när den ligger an mot huden. Elektroder är sedan placerade runt om på sockan vilka sedan kan möbleras om, beroende på patient, eftersom att motorpunkter (den plats där nerven går ner i muskeln) är individuella. KTH står för utvecklingen av en speciell mikroelektronik som styr elinjektionerna, antingen genom smartphones eller förprogrammerade program. Sammantaget är alltså sockans grundfunktion att stimulera muskelvävnad för att uppnå en blodflödeshöjande effekt utan medicin eller klumpiga hjälpmedel. Du ska i praktiken kunna behandlas när du är på jobbet eller tar en promenad.

Flerårigt samarbete

Karolinska Institutet och Smart Textiles har sedan många år tillbaka arbetat ihop i en rad olika projekt, vilket lagt grunden för ett framgångsrikt kunskapsutbyte där många intressanta perspektiv på möjliga lösningar inom hälso- och sjukvården har lyfts.

 “IQ-Sock” finansieras av Medtech4Health genom Vinnova och sträcker sig till 2023.