Vi vill driva omställningen!

Detta är en text ur Science Park Borås verksamhetsberättelse 2022. 
Klicka här för att läsa hela publikationen online.

Vi har under ett antal år pratat om att vi lever i en VUCA-värld (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) – en akronym som beskriver vår snabbrörliga och oförutsäg­bara omvärld. Det påverkar framtidens organisationer, näringsliv och offentliga verksamheter.

Att få vara med och navigera i en sådan värld, med ambitionen om att bidra till ett bättre samhälle, är det vi på Science Park Borås har som uppdrag varje dag. Med VUCA-värld menar vi en omvärld som karaktäriseras av volatilitet, osäkerhet, komplexitet och ambivalens. Där ska vi hitta lösningar för en bättre och mer hållbar värld – en värld som lever av ett jordklots resurser, befolkat av välmående människor.

Vi kan göra det i form av att bidra till nya affärsmodeller som skapar förutsättningar för såväl ökad lönsamhet som en mer positiv klimatpåverkan och social hållbar­het. Våra olika plattformar, projekt och aktiviteter på Science Park Borås ger oss ett smörgåsbord av goda exempel och verktyg för en cirkulär omställning.

Vi vill ge företag och organisationer självförtroende och verktyg för att kunna genomföra förflyttningar. Det kan ske genom att vi exempelvis projekterar och bygger framtidens kvarter för en mer hållbar livsstil genom delningstjänster, eller att vi skapar hållbara materialflöden med fler närproducerade råvaror.

Om vi i går trodde att vi kunde lösa våra problem utan att ta hänsyn till de pla­netära gränserna, måste vi i dag se hur varje problem kan lösas på ett sätt som utvecklar vårt samhälle inom de planetära gränserna. Vi behöver skapa ett movement – en förflyttning – som karaktäriseras av nyfikenhet och en vilja till förändring.

Det kan låta stort, men det är en grund­läggande förutsättning för människors, företags, samhällens och hela moder jords framtid. Här handlar det om att våga – att våga ta risker och att ta såväl stora som små steg i rätt riktning. Vi vill vara drivande i denna rörelse!

Vid Science Park Borås finns kapacitet och utvecklingskraft för att förändra globala, miljömässiga och sociala utmaningar, samt bidra till en långsiktig hållbar tillväxt som möter de globala hållbarhetsmålen.

Vårt signum är att skapa förändring genom att göra. Därför heter också vår fysiska innovationsmiljö DO-tank Center – för vi tänker inte bara på förändring, vi försöker även förverkliga den.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

Erik Bresky, chef Science Park Borås