See Do Learn Move – läs vår verksamhetsberättelse!

Science Park Borås vill vara en drivande kraft i omställningen till en hållbar framtid!

Därför har vår nya verksamhetsberättelse fått titeln ”See Do Learn Move”, med hänvisning till den förflyttning vi anser vara nödvändig att få till i hela samhället.

Verksamhetsberättelsen ger en bred överblick av det arbete som skett på Science Park Borås under 2022, med exempel och berättelser från våra olika projekt och aktiviteter. Den är inte heltäckande, men förhoppningsvis inspirerande och intressant för alla som arbetar med hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Är du intresserad av att få ett fysiskt exemplar skickat till dig eller ditt företag? Kontakta sciencepark-komm@hb.se


Läs mer: