Re:textile nominerat till prestigefullt pris

Projektet Re:textile är nominerat i kategorin Hållbart samhälle. Där premieras nyskapande designlösningar som bidrar till ett bättre liv i ett bättre samhälle. Exempel: processer, produkter eller tjänster som positivt påverkar utvecklingen för individer, företag och samhället i stort. Inom Re:textile utvecklas metoder och strategier för cirkulärt mode med professionell design och teknik som kan öka kläders livslängd från 2 till 10 år.

Syftet är att påvisa hur nytänkande design, cirkulär ekonomi och förändrat konsumtionsbeteende innebär nya affärsmöjligheter. Och inte minst bidra till mindre miljöbelastning från vår textilanvändning.

– Kreativ höjd och design är grundbultar för lönsamma affärsmodeller inom mode. Därför känns det jättekul och väldigt relevant för vårt projekt att bli nominerad till ett sådant prestigefyllt pris. Det visar att vi är på rätt väg, säger Adrian Zethraeus, projektledare för Re:textile.

Projektet startade genom Studio Re:design efter en förstudie och sedan framtagande av prototyper och affärsmodeller för återbruk och re-design. Det ledde till ett större samarbete mellan en rad tunga aktörer på regional nivå kring designdriven cirkulär ekonomi och 2015 startade uppföljaren Re:textile inom Science Park Borås på Högskolan i Borås, med Västra Götalandsregionen som huvudfinansiär.

Mer om Design S
Design S utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse. I år är det 10 år sedan utmärkelsen delades ut för första gången och i år ska också tio kategorier premieras.

När presenteras vinnarna?
Vinnarna av Design S 2016 presenteras den 23 november. Fram till dess visas alla nominerade bidrag i varje klass i en utställning på ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) på Skeppsholmen i Stockholm.