Anna Lidström på Science Park Borås tar del av stipendier som stärker forskning och utbildning

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delar ut 875 000 kronor till forskning och utbildning vid Högskolan i Borås. Pengarna kommer bland annat att gå till projekt som syftar till att öka kläders livslängd och att rena avloppsslam.
Sparbanksstiftelsen i Sjuhärad har en lång historia av att stötta forskning och utbildning vid Högskolan i Borås. I år har stiftelsen två utlysningar för bidrag i dessa kategorier.

Anna Lidström på Science Park Borås är konstnärlig ledare för re:textile och doktorand inom hållbart mode. För två år sedan belönades hon med utmärkelsen Årets second hand-profil. Nu tilldelas hennes projekt 175 000 kronor för att köpa in utrustning för återanvändning av kläder och textil.

– Jag är väldigt glad för detta. Det innebär nya möjliga forsknings- och samverkansmöjligheter och utrustningen kommer till nytta för olika befintliga forsknings- och utvecklingsprojekt samt för framtida projekt inom design, säger Anna Lidström.

Syftet med re:textile är att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen.

– En avgörande förutsättning för omställning till en mer cirkulär modebransch är att kunna återanvända och återtillverka produktmoduler, som alternativ till en mer resurskrävande återvinning på fibernivå, säger Anna Lidström.

Genom att skapa nya plagg utvecklade för att hålla länge genom att kunna lagas, omarbetas eller på annat sätt uppdateras öppnas möjligheter för helt nya affärsområden inom reparation, redesign och andra typer av tjänster som förlänger livet på plagget och skapar ekonomisk tillväxt.Utrustningen som Anna Lidström planerar att köpa in är till för vakumformning av nya alternativa materialstrukturer, sammansättningar och texturer vid återanvändning.

– Utrustningen innebär ytterligare ett verktyg att utveckla cirkulär design med. Att på så sätt kunna bidra till andra typer av affärsmodeller och råvaruflöden för en mer hållbar modebransch känns väldigt spännande, säger Anna Lidström.

Resursåtervinning

Anita Pettersson är biträdande professor som forskar inom resursåtervinning och en av dem som vid flera tillfällen sökt och fått medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.
– Vi har haft stor nytta av Sparbanksstiftelsen när vi under åren har byggt upp vårt labb, där är vi evigt tacksamma, säger Anita Pettersson.
Tillsammans med sina kollegor arbetar hon med att utvinna värdefulla material, exempelvis från askan som blir kvar när avfall från hushåll och industri förbränns. För att få ett så bra prov som möjligt behövs en stark kvarn som kan mala ner hårda material som finns i askan. Det är en sådan kvarn de nu har fått bidrag för att köpa in.
– I många av projekten vi arbetar med ska vi skilja ut tungmetallerna från exempelvis avloppsslam, och för att veta att vi har lyckats måste vi kunna analysera askorna. Med en bra kvarn får vi till ett pulver som vi löser upp och analyserar, med hjälp av en cocktail av starka syror och en mikrovågsugn, säger Anita Pettersson.
_______________________________________________________________________

Forskningsbidragen uppmärksammas i samband med Days of Knowledge 1 december.

De har fått medel i höstens utlysningForskning

  • Kvarn för provberedning av svårmalda material. Anita Pettersson, 200 000 kronor.
  • Nordiska kulturpolitiska konferensen i Borås, underhållning av kulturskapare, stadsvandringar med mera. Sofia Lindström Sol, 50 000 kronor
  • Svampfibrer av matavfall – spinns till textilmaterial. Akram Zamani, 100 000 kronor
  • Utrustning för återanvändning av kläder och textil. Anna Lidström,  175 000 kronor

Utbildning

  • Bok om Väfskolan i Borås 1866-2009. Åsa Haggren, 200 000 kronor
  • Interaktiv lärmiljö. Peter Andersson Lilja, 150 000 kronor