Delegationen för cirkulär ekonomi på besök hos Science Park Borås

Ett fullspäckat program mötte Delegationen för cirkulär ekonomi när de gjorde ett corona-anpassat digitalt besök vid Science Park Borås den 5 november. Syftet med den av regeringen instiftade Delegationen är att den ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi.
Marie Widén, projektledare på Science Park Borås, berättar om plattformen Circular Hub.

På programmet den aktuella dagen fanns exempel på produkter och tjänster som utvecklats i innovationsmiljön, information om de viktiga plattformarna Circular Hub och re:textile samt om regeringsuppdraget med den nationella plattformen Textile and Fashion 2030.

Delegationen tog med stort intresse del av hur Science Park Borås arbetar regionalt och nationellt med efterfrågesidan inom verksamhetsområdet Hållbar konsumtion. Det diskuterades bland annat hur Science Park Borås miljö skulle kunna stötta andra innovationsmiljöer i Sverige med kunskap och erfarenhet inom hållbar konsumtion.

Science Park Borås signum – att det är nära från idé till konkret produkt och tjänst – och innovationsmiljöns starka samarbete med såväl små- och medelstora företag som stora koncerner, väckte stort intresse hos delegationens ledamöter.

Tiden gick fort och besöket avslutades med att ett gemensamt konstaterade att fortsatt samverkan och kontakt är viktigt inför Delegationens fortsatta arbete med förslag inom cirkulär ekonomi till regeringen.

Läs mer om Delegationen för Cirkulär ekonomi

Här kan du läsa rapporten Att bryta invanda livsmönster – 2020 års rapport om hållbar konsumtion (pdf)

För mer information om besöket, kontakta Birgitta Losman