Så kan Borås undvika en ny kris

Efter neddragningarna inom Ericsson, Brämhults flytt och nu Haléns nedläggning är det nödvändigt att regeringen stöttar upp i Boråsregionen. Låt Borås bli ett nytt centrum för testarenor och gör stora satsningar på vidareutbildning, föreslår skribenterna.

Ett nytillsatt råd vid Handelskammaren vill påminna om Borås utvecklingspotential och vikten av att investera rätt. Vi har löst kriser förut och kommer att göra det igen, men nu måste vi dra lärdom av det som hänt för att vaccinera oss mot ytterligare en. En av många saker som gör vår region unik är den positiva andan i Borås. Boråsandan är tillåtande och nyfiken – medan andra pratar får boråsarna det att hända. Här finns en stolthet över staden, dess kultur, textila historia, logistiknav och nya innovativa uttryck. Här uppmuntras också experiment och samarbete och det finns också en upparbetad samverkan mellan kommun, högskola och näringsliv.

De personer som nu står utan jobb efter att företagen meddelat nedläggning, nerdragning och flytt går en tuff period till mötes. För underleverantörerna blir det en krävande period med inkomstbortfall. Tufft är det också för Borås självkänsla som fått se tre viktiga arbetsplatser lämna staden.

Många var också oroliga efter flytten av JC:s huvudkontor 2003, men sedan dess har flera huvudkontor i samma bransch kommit till – Gina Tricot, 8848, och Morris är några exempel. Vi har hanterat kärva lägen väl förut och vi kommer att hantera dem väl igen. Det finns flera branscher som just nu skriker efter kompetens. Och många av de personer som får lämna sina arbeten kommer efterfrågas av andra företag och verksamheter i regionen. Men regeringen kommer också att behöva skjuta till medel för vidareutbildning för dem som behöver det.

Det finns stora möjligheter för tillväxt i vår region. Här finns Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP), testarenan Astazero och Högskolan i Borås. Borås har vuxit sig till ett av Sveriges största logistiknav och är en utpräglad e-handelsstad. Sjuhärad har också en lång tradition inom den textila industrin, där företag hela tiden hittar nya uttryck och affärsområden.

Men utvecklingen går snabbt, och stiftelsen för strategisk forskning menar att om 20–30 år kommer troligen hälften av de jobb som finns i dag att vara ersatta av robotar. En ny kris kan alltså vara på väg. Såvida vi inte hela tiden utvecklas. Lösningen ligger i att se till att utveckla de områden som underlättar företagens behov av snabb omställning och anpassning till den globala utvecklingen. För det krävs investeringar på en rad områden:

* Infrastruktur – Boråsbanan.

* Testbäddar – viktigt med spetsforskning, uppdragsutbildning, koppla till dem som saknar relevant kompetens.

* Utveckla Högskolan i Borås till universitet.

Dessa investeringar, kombinerat med den envishet, stolthet och orubblighet som finns i Boråsandan, är en nödvändighet för att utvecklas framåt. Tillsammans kan vi skapa den framtidsregion som vi vet att vi är.

Bosse Johansson

Swedbank Sjuhärad

Erik Bresky

Science Park

Hanna Lassing

Kanico/Borås Näringsliv

Joakim Hedin

Bockasjö AB

Lotta Englund

Högskolan Borås

Kerstin Söderlund

Arbetsförmedlingen

Stefan Hiller

Svenska kyrkan

John Rune Nielsen

SP/Rise

Ulf Johansson

Speed Group

Ulrika Johansson

HR-chef Ericsson AB

Joacim Carlsson

Västsvenska handelskammaren

Ove Lillestöl

Västsvenska handelskammaren

Läs artikel i 7H affärer här: http://www.7ha.se/debatt/sa-kan-boras-undvika-en-ny-kris/

Bild: 7H Affärer