En verksamhet med hållbarhet i fokus

När Science Park Borås slog upp dörrarna 2015 var det med en tydlig vision om att lämna linjära samband bakom, till fördel för cirkulära flöden. 

Foto: Lindex
– Vår verksamhet är formad runt ett cirkulärt ramverk som handlar om att utveckla och realisera nya affärsmodeller, innovationer, produkter och tjänster som resulterar i hållbar samhällsnytta, säger Erik Bresky, vd för Science Park Borås.

Re:textile

Science Park Borås plattform samlar akademi, näringsliv och offentliga organisationer, med syftet är att kunna samverka innovationsdrivet för att hitta nya möjligheter på stora samhällsutmaningar.

– Boråsregionen karakteriseras av kunddrivna SME-företag och har en lång historia inom textil- och modedesign men också samverkan över branscher. Att jobba tvärfunktionellt med design, management och teknik, där design används som verktyg för att forma hela livscykelkedjan är något vi gjort under en lång tid, lägger Erik Bresky till.

I det cirkulära flödet kan processer återföras och material lätt återanvändas, materialåtervinnas och energiutvinnas. Ingenting ses som avfall, allt som råvaror. Ett projekt som särskilt tagit sig an textilindustrins utmaningar är Re:textile, där Adrian Zethraeus är projektledare.

– Re:textiles projekt drivs utifrån visionen Design For Circularity, D4C, vilket innefattar produktutveckling, produktionsprocesser och nya tjänster kopplade till återanvändning, digitalisering och redesign för att förlänga livet på produkter, säger han. Idag är textilindustrin inte bara konsumtionsintensiv, dess produktionsprocesser belastar dessutom naturens resurser i hög grad.

Konfektion 4.0

Re:textile perspektiv är dels vetenskapligt, för att undersöka den ekonomiska och praktiska genomförbarhet av D4C. Parallellt drivs en arena för pilotprojekt, Re:design Factory, inom redesign i samarbete med ett nätverk av stora kedjeföretag, små entreprenörer, producenter och leverantörer, många av dem verksamma i regionen. Ett exempel är Konfektion 4.0 som med stöd från Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden undersöker migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion samt nya, cirkulära affärsmodeller.

– Science Park Borås ska möta samhällsutmaningar, inte driva välgörenhetsprojekt, så affären måste alltid finnas som en central punkt i arbetet. Här är design viktigt för att kunna skapa de synteser som är nyckeln för det framtida, cirkulära samhället, avslutar Erik Bresky.

 

Läs artikeln på hållbartsamhälle.nu här.