DigiMode Passion For Fashion

Inom ramen för Vinnovas satsning Innovate Passion arrangerade Science Park Borås i mitten av september 2017 ett hackathon “DigiMode – Passion for Fashion”. Innovate Passion syftar till att lyfta unga tjejers och kvinnors innovationskraft. På 13 platser i Sverige samlas under 2017 unga kvinnor för att utveckla nya teknikområden och yrken utifrån sina intressen och passioner. Innovate Passion på perspektivet utgår ifrån unga tjejers innovationskraft med utgångspunkt i deras intressen och passioner. Under eventen ska deltagarna utveckla nya teknikområden eller yrken som kan vidareutvecklas till exempel inom ramen för befintliga eller nya utbildningskoncept och yrkesinriktningar.