Konfektion 4.0

– En väg till arbetslivet i Sverige för migranter från tredje länder

Under 2016 – 2017 har vi genomfört ett förstudieprojekt med fokus på migration och innovation under ledning av Science Park Borås i samverkan med Marketplace Borås, Stiftelsen Proteko, Modeink, Arbetsförmedlingen i Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen vid Borås Stad, Kanico AB, TEKO samt forskare vid Högskolan i Borås. Initiativet finansieras av Asyl, Migration och Integrationsfonden (AMIF). Förstudiens resultat har sammanställts i en omvärldsanalys, branschanalys och behovsanalys.