Make Borås MakeSense

Finansiär: Vinnova
Huvudman: Science Park Borås
Tidsram: 2016

Syftet är att identifiera och inspireras av metoder som används av entreprenörsnätverk i Berlin för att utveckla en innovativ miljö för inkubation och entreprenörskap för en cirkulär ekonomi i Borås. Presentation av ”best practises” och metoder från entreprenörsnätverk i Berlin som stödjer en designdriven process samt genererar nya idéer, tekniska innovationer och tjänsteinnovationer för ett cirkulärt flöde.

Metodutveckling som skapar verklig integration mellan olika discipliner; design, teknik och business/ management ska utforskas och beskrivas.

Presentera former för hur ett samarbete mellan Textile Fashion Center och aktörer i Berlin kan etableras som ger input till arbetssätt och metoder om entreprenörskap för en cirkulär ekonomi.

Efter genomförd förstudie är ambitionen att tillsammans med andra aktiviteter som sker inom Textile Fashion Center, Makerspace, Re:textile, Fashion Gallery och Modeinkubatorn, utveckla en kreativ innovationsmiljö. Affärsutveckling inom cirkulära flöden i en cirkulär ekonomi är en nationell profilering av innovationssystemet i Borås och Västra Götalandsregionen.

Om man kan utveckla metoder för socialt entreprenörskap kan dessa sedan användas för en rad olika samhällsfrågor.

Läs rapporten Make Borås MakeSense här.