Framtidens kvarter byggs med gröna innovationer

Återbrukade väggar, en gemensam hållbarhetslobby och minst sju dagars krisberedskap. Framtiden var på besök i DO-tank Center när de cirkulära innovationerna för bygget av området Västerbro i Borås presenterades.

Vad är ett hållbart byggande? En fråga med många svar, visade det sig, när ett 90-tal åhörare samlades hos Science Park Borås den 17 januari för att lyssna på idépresentationen från projektet Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil.

Projektet har under hela 2022 arbetat med att föra ihop forskare vid Högskolan i Borås, byggaktörer och hållbarhetsexperter för att ta fram förslag på cirkulära innovationer till bygget av det nya området Västerbro i centrala Borås, i nära samarbete med fastighetsägarna Riksbyggen och Bostäder i Borås. Det gemensamma målet är att göra Västerbro till en internationell föregångare inom innovativ och hållbar stadsutveckling.

Zero waste-bygge och cirkulär prefab

Science Park Borås projektledare Peter Serrander och Sarah Norving öppnade dagen med att lyfta fram processen – och inte bara resultaten – som en av projektets viktigaste hörnstenar. Över 1 700 mötestimmar har lagts ner i de tre team som fått i uppdrag att ta fram innovationerna, tillsammans med allmänna workshops och seminarier.

Agnes Nagy, forskare vid Högskolan i Borås, och Vera Mattson, hållbarhetsstrateg på arkitektbyrån Wingårdhs, presenterade idéer för hur de nya byggnaderna i området kan byggas av återvunnet material.

De första innovationerna redovisades inom området för materialåtervinning. Agnes Nagy, universitetslektor vid institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad hos Högskolan i Borås, berättade om de senaste metoderna kring cirkulär prefab – med syftet att bygga de nya husen av helt och hållet återvunna material. Exempel på detta kan vara återbruk och kapning av existerande tegel, återvunnen betong samt cirkulära fasadelement, som i sin helhet kan överföras från gamla byggnader till nya (exempelvis hela väggpartier). Den här typen av tekniker finns redan tillgängliga via forskningen på Högskolan i Borås och är redo att tillämpas.

I processen ingår även planer på s.k. urban mining i andra pågående byggprojekt i närheten, för att kunna tillvarata återvunnet material så lokalt som möjligt. Även idéer för betongkross som klimatförbättrande element (CO2-sänkor, infiltrationsbädd för dagvatten) presenterades, allt med målet att vara ett zero waste-bygge.

Hör besökarnas intryck från idépresentationen:

Half inclusive och lånesystem

Den andra arbetsgruppen med fokus på cirkulära boenden och arbetsplatser, ledd av hållbarhetsexperten Johanna Stål från magasinet Camino, presenterade bostadskonceptet ”half inclusive”. Tanken är att hyresrätterna i Västerbro ska vara delvis inredda från början. Med fasta sängar, bord och modulära hyllsystem ska hyresgästerna kunna flytta in med färre nyköp av möbler och inventarier.

Inredningsarkitekten Malin Ahlgren, The Local Studio, och teamledare Johanna Stål.

Till konceptet hör en lobby, med ett hyres-/lånesystem för prylar och möbler för de boende i kvarteret. Lobbyn ska även fungera som en samlingsplats för cirkulära utbyten bostadsgästerna emellan, samtidigt som även allmänheten  ska kunna ta del av delar av servicen, med ytor där externa verksamheter kan hyra in sig. I idén finns även ett förslag på en så kallad ”lobbyist”, en anställd servicepersonal som hjälper de boende med praktiska och administrativa uppgifter.

Cirkulär mötesplats

Projektets tredje arbetsgrupp har haft som mål att integrera Västerbro i Viskans park, det gröna stråk som planeras gå genom hela de centrala delarna av Borås. Teamledaren Tobias Jansson, grundare av CircularEconomy.se och konsult inom cirkulär ekonomi, visade upp planer på hur ett gatuplansbolag, med specifika cirkulationskoordinatorer, ska se till att verksamheterna som hyr in sig i de kommersiella lokalerna på bottenplan passar in i kvarterets hållbara profil.

Tobias Jansson, teamledare, tillsammans med Mikael Hansson, VD för Bostäder i Borås, och Tommy Prissberg, marknadschef hos Riksbyggen.

Målet är att locka en så bred skara cirkulära verksamheter som möjligt – allt från restauranger och butiker till serviceverkstäder och kulturscener – med flexibla hyreskontrakt och ekonomiska stödfunktioner för mindre aktörer som vill prova sina vingar. Västerbro är beläget på en attraktiv plats längs med Viskan i Borås stadskärna, och området är lika mycket till för allmänheten som för de boende.

Robusta energisystem

Idépresentationen avslutades av Agnes Nagy och Bosse Wikensten, energistrateg hos Bostäder i Borås, som visade upp förslag på kvarterets robusta energisystem, som ska kunna klara sju dagars självhushållning av energi och vatten vid yttre kriser – bland annat genom energilagring i vätgastankar på husens tak.

Sarah Norving och Peter Serrander är projektledare för Framtidens Kvarter hos Science Park Borås.

Många idéer? Ja – och då är det bara en bråkdel av allt som kommit fram i projektet.

Efter ett kort lunchmingel följde två panelsamtal med experter från de partners som varit inkluderade i projektet, och det allmänna budskapet var att det går att förändra sättet vi bygger våra städer på – om vi samarbetar.

Så, vad händer nu? Projektledarna för Framtidens kvarter kommer att utveckla och sammanställa alla idéer under våren, varefter bostadsbolagen får ta vid och använda de koncept de vill i bygget av Västerbro.

Preliminär byggstart av området är senare under 2023. Framtiden är snart här.

Text: Christian Naumanen
Foto: Vasilios Bartziokas

Se hela presentationen i efterhand: