Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil

I projektet Framtidens kvarter för en hållbar livsstil undersöks hur framtidens boenden, verksamhetslokaler, affärserbjudanden och kvartersupplevelser kan utformas, byggas och implementeras i kvarter under utveckling. Fokus ligger på tre huvudsakliga teman som anses ha potential att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil; Byggnader för cirkulära flöden, Cirkulära erbjudanden och Cirkulära boenden och arbetsplatser. Projektet är en uppföljning till projektet Kvarterets Konsumtion som genomfördes 2020.

 


Läs mer

Intressanta samtal hos styrgruppen för Framtidens Kvarter – för en hållbar livsstil

Varje månad möts styrgruppen för projektet Framtidens Kvarter - för en hållbar livsstil. I styrgruppen finns representanter från de verksamheter ...
Läs Mer …

Tema 3: Cirkulära boenden och arbetsplatser

Projektet Framtidens Kvarter - för en hållbar livsstil vill undersöka och skapa bostäder anpassade för att underlätta för en cirkulär ...
Läs Mer …

Tema 2: Grönt stråk för cirkulär konsumtion

Ett grönt stråk kommer att gå igenom hela Västerbro-området och skapa en öppen och allmän yta för boråsaren och besökaren ...
Läs Mer …

Tema 1: Byggnader för cirkulära flöden

Projektet Framtidens Kvarter - för en hållbar livsstil och dess tema 1 ska undersöka möjligheter till återbruk och cirkulära lösningar, ...
Läs Mer …
Peter och Sarah talar på scen

Visioner för utvecklingen av framtidens kvarter börjar formas

– Sverige framhålls ofta som ett internationellt föredöme inom hållbar utveckling, men i Sverige lever vi som om vi hade ...
Läs Mer …

Västerbro blir framtidens kvarter – ska stötta en hållbar livsstil

Kvarteret Västerbro i Borås kan bli ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling som bidrar till hållbar livsstil. Nu har projektet ...
Läs Mer …

Mer om projektet

Projektet initierades av Riksbyggen, Bostäder i Borås och Science Park Borås, för att undersöka hur det planerade kvarteret Västerbro i Borås kan bli ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling som bidrar till hållbar livsstil. Att utforska hur Västerbros boenden, lokaler, och erbjudanden till medborgarna bör utformas och implementeras för att stötta en hållbar livsstil utgör kärnan i projektet. Men projektet ämnar även bidra till utformningen av andra kvarter runt om i Västra Götaland. En viktig del i projektet är därmed att samverka och utbyta erfarenheter med organisationer på andra platser i regionen.

Projektet pågår mellan november 2021 och januari 2023

I projektets styrgrupp sitter representanter från Riksbyggen, Bostäder i Borås och Science Park Borås. Utöver styrgruppen kommer ett projektteam med spetskompetens tillsättas för att genomföra projektets aktiviteter.

Press

Högskolan i Borås
Bostader Borås
Hållbart Byggande

Finansiärer

  • Västra Götalandsregionen
  • Klimat 2030

Samarbetspartners

  • Science Park Borås (projektägare)
  • Riksbyggen
  • Bostäder Borås
  • Högskolan i Borås

Kontakt

Sarah Norving, delprojektledare Science Park Borås
sarah.norving@hb.se
0702-527754

Tommy Prissberg, marknadsområdeschef Riksbyggen
tommy.prissberg@riksbyggen.se
033-202561

Theresa Gunnergren, fastighetsutvecklingschef Bostäder Borås
theresa.gunnergren@bostader.boras.se
033-442228