Intressanta samtal hos styrgruppen för Framtidens Kvarter – för en hållbar livsstil

Varje månad möts styrgruppen för projektet Framtidens Kvarter – för en hållbar livsstil. I styrgruppen finns representanter från de verksamheter som initierat projektet och som arbetar med projektet och utvecklingen i Västerbro.

Från Science Park Borås: Peter Serrander (projektsamordnare) och Sarah Norving (projektledare Framtidens Kvarter).

Från Riksbyggen: Michael Ekberg (regionchef), Tommy Prissberg (marknadsområdeschef mellansverige), Malin Thorin (hållbarhetsspecialist) och Marianne Wadefalk (marknadsområdeschef, fastighetsförvaltning).

Från Bostäder i Borås: Theresa Gunnergren (fastighetsutvecklingschef) och Mikael Hansson (VD).

Projektets tre teamledare är även med i styrgruppen och får input och feedback från styrgruppens medlemmar. Teamledare för team 1 är Agnes Nagy (universitetslektor, Högskolan i Borås). Teamledare för team 2 är Tobias Jansson (föreläsare och skribent, Circulareconomy.se). Teamledare för team 3 är Johanna Stål (hållbarhetsexpert, Camino).

På styrgruppsmötena diskuteras projektets utveckling, status kring byggprojektet och samtal kring hur Västerbro ska bli ett Framtidens Kvarter – för en hållbar livsstil.