Tema 3: Cirkulära boenden och arbetsplatser

Projektet Framtidens Kvarter – för en hållbar livsstil vill undersöka och skapa bostäder anpassade för att underlätta för en cirkulär livsstil. Ett cirkulärt boende med flera gemensamma ytor och gemensam tillgång till produkter kan minska människors behov av att själva äga allt de behöver. Det cirkulära boendet kan därmed inkludera tillgång till allt som behövs för att bo resurssnålt med hög standard.

3 frågor till teamledare Johanna Stål

Johanna Stål
Camino
Johanna Stål arbetar som hållbarhetsexpert, föreläsare, författare och skribent. I 15 år har hon varit chefredaktör och drivit hållbarhetsmagasinet www.caminomagasin.se och den fysiska tidningen Camino. Hon har medverkat i olika forskningsprojekt, arbetat inom folkbildningen och är en passionerad entreprenör som gör allt med hållbarhet i fokus och med drivkraften att försöka göra världen lite bättre.

 

1. Baserat på det du arbetat med tidigare och ditt expertisområde, på vilket sätt anser du att du kan bidra till projektets vision att skapa ett kvarter som blir ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling som bidrar till en hållbar livsstil?

– Jag har jobbat med frågor om hållbarhet och livsstil i över 15 år. I magasinet Camino, på mina föreläsningar och i de böcker jag skrivit har jag utforskat och berättat om olika alternativ till dagens sätt att leva – om livsstilar och beteenden som är mer hållbara på olika sätt. Mitt fokus har alltid varit på inspiration och framtidslösningar och jag har under åren sett vilka förändringar som har fungerat och vad som inte har fungerat.

Jag har lärt mig väldigt mycket om mänskliga beteenden och drivkrafter, om betydelsen av smart design, genomtänkta flöden och visioner. Allt detta använder jag i Framtidens kvarter för att vi ska skapa ett boende där människor trivs och växer och samtidigt lever betydligt mer cirkulärt, hållbart och framtidsvänligt.

Jag var också med och tog fram olika framtidskoncept och lösningar i det tidigare projektet Kvarterets konsumtion, som jag nu ser är väldigt positivt för mig att ta med in i Framtidens Kvarter.

2. Du beskriver dig själv som ”Filosofisk visionär med specialitet inom omvärldstrender och framtidslösningar”. Vilka omvärldstrender ser du inom ett hållbart boende? Och kommer du ta med dig dessa trender in i arbetet med projektet Framtidens Kvarter?

– Det finns många trender inom hållbart boende, några handlar om enkelhet och minimalism – att ha tillgång till mycket med att äga lite. Att ha flexibla boenden med smarta och multufunktionella lösningar. Vi vill ha boenden som är mer i samklang med naturen med mer uppluckrade gränser mellan ute och inne, vi flyttar in både odling och naturmaterial och många har insett njutningen av att sova och laga mat ute. Det finns smart teknik som kan minska matsvinn, optimera vatten- och elanvändningen och givetvis ökar solpaneler enormt. Men jag ser också ett ökat intresse för att klimatanpassa – med träd som skuggar hus från heta dagar, regnvattenhantering som används för att spola toaletter och p-hus som dubblar som översvämningslager. Allt detta måste vi också tänka in när vi bygger bostäder som kommer stå 100-200 år framåt. Vi har absolut med oss dessa trender och utmaningar in i Framtidens Kvarter.

3. Utan att avslöja för mycket av vad teamet arbetar med, vad hade för dig varit ett kvitto på att projektet och ditt team arbetar med har lyckats?

– Det är givetvis att vi får mätbara resultat på att människorna som bor i Västerbro framöver anammar en mer hållbar livsstil och att vi kan se tydliga minskningar i koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan från deras nya livsstil. Dessutom vill vi ju gärna att våra idéer ska spridas så att resultaten används i massor av nya bostadsprojekt framöver. Då kan vi göra skillnad i stor skala, vilket är målet.