Panelsamtal 1: Framtidens Västerbro – Process och innovation

Tid: 17 januari kl 12:00-12:30
Huvudevent: 17 januari: Cirkulära innovationer för Framtidens kvarter – idépresentation!

Samtalet modereras av Peter Serrander och Sarah Norving.
Panel: Agnes Nagy, Tobias Jansson, Johanna Stål, Tommy Prissberg (Marknadsområdeschef Riksbyggen Borås), Mikael Hansson (VD Bostäder i Borås).

Paneldeltagare

Agnes Nagy

Universitetslektor, Högskolan i Borås

Universitetslektor vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan). Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad.

 

Tobias Jansson

CircularEconomy.se

Tobias Jansson är omvärldsbevakare, föreläsare och skribent med fokus på cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Han har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden, för näringsliv och offentlig verksamhet. På uppdrag av Tillväxtverket har han varit med och tagit fram affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas. Under våren 2022 utkommer Tobias med boken Symbios, om företagssamverkan där en verksamhets avfall eller överskott blir en annan verksamhets resurs.

 

Johanna Stål

Camino

Johanna Stål arbetar som hållbarhetsexpert, föreläsare, författare och skribent. I 15 år har hon varit chefredaktör och drivit hållbarhetsmagasinet www.caminomagasin.se och den fysiska tidningen Camino. Hon har medverkat i olika forskningsprojekt, arbetat inom folkbildningen och är en passionerad entreprenör som gör allt med hållbarhet i fokus och med drivkraften att försöka göra världen lite bättre.

 

 

Tommy Prissberg

marknadsområdeschef, Riksbyggen

Tommy Prissberg arbetar med bostadsutveckling inom Riksbyggen som marknadsområdeschef i Småland, Älvsborg och Halland. På Riksbyggen har han varit sedan 2002. 

 

 

Mikael Hansson

Mikael Hansson har varit VD på Bostäder i Borås i drygt två år. Under åren har bolaget förändrat vision, långsiktiga mål, varumärkeslöfte, position samt kultur. Bostäder i Borås har byggt upp en struktur med tydliga rutiner, processer, mål och styrningsmodeller där varje medarbetare skall kunna ta del och följa bolagets utveckling. Målet är att med stort samhällsengagemang och boendeinflytande bidra till att Borås är en stad där folk vil leva och bo. 

Tidigare jobbade Mikael som VD för ett börsbolag inom Bergman & Beving-koncernen som utvecklade arbetsplatssäkerhet och personlig skyddsutrustning.


Moderatorer

Sarah Norving

projektledare, Science Park Borås , sarah.norving@hb.se

Sarah Norving arbetar som konsult inom strategisk projektledning, affärsutveckling och PR. Hon har bakgrund som verksamhetschef, egenföretagare och inom olika styrelser, samt är initiativtagare till flera koncept och projekt. Sarah brinner för Borås och försöker alltid hitta samverkan för att utveckla och lyfta staden.

 

 

Peter Serrander

projektledare, Science Park Borås, peter.serrander@hb.se

Peter har stort intresse i samhällsutveckling kopplat till stadsutveckling, cirkulära affärsmodeller och samhällets drivkrafter. Under 220-2021 ansvarade han för projektet Kvarterets konsumtion 2030. Innan rollen som samverkanskoordinator och projektledare på Högskolan i Borås och Science Park Borås var Peter verksam inom samhällsbyggnadsbranschen, bland annat drivande i utveckling av modernt trähusbyggande.