Panelsamtal 2: Framtidens Stad – Cirkulär stadsutveckling

Tid: 17 januari kl 12:30-13:00
Huvudevent: 17 januari: Cirkulära innovationer för Framtidens kvarter – idépresentation!

Samtalet modereras av Peter Serrander och Sarah Norving.
Panel: Richard Mattson (Stadsarkitekt Borås Stad), Erik Bresky (VD Science Park Borås), Jerker Kryander (Tengbom) och Vera Matsdotter (Wingårdhs)

Paneldeltagare

Richard Mattsson

Stadsarkitekt, Borås Stad

Richard Mattsson har varit stadsarkitekt för Borås Stad i drygt fem år och har under den tiden arbetat fram ett antal nya arbetssätt inom stadens planering som alla syftar till att bygga en hållbarare framtida stad. Tidigare anställningar har varit inom Kommunens översiktliga planering där han arbetade i en något större skala och än tidigare på privata sidan hos Contekton som arbetade med många tidiga visionsskeden för byggherrar när det kom till att köpa in och förändra hela stadsdelar.

Vera Matsdotter

Hållbarhetsarkitekt, Wingårdhs

Vera är arkitekt och hållbarhetsstrateg och har ett stort och brett engagemang för hållbarhetsfrågor och är ansvarig för att driva hållbarhetsarbetet framåt på Wingårdhs. Hennes expertområden finns inom ekologisk hållbarhet och rör i synnerhet miljövänliga byggmaterial och cirkulära lösningar.

Jerker Kryander

Affärsområdeschef region väst & tf kontorschef Borås, Tengbom 

Utbildad vid Högskolan i Borås och med lång erfarenhet i konsult- & arkitektverksamhet arbetar Jerker idag främst med affärs- och projektutveckling samt ledarskap. Drivs av att skapa ett hållbarare samhälle för kommande generationer. Drivkraften genomsyrar arbetet där mycket av utvecklingen och innovationerna görs i nära samarbete tillsammans med kunderna. Då blir det konkret och snabbt applicerbart med nytta för kund, brukare och samhället i stort.

Erik Bresky

VD, Science Park Borås

Med livslång erfarenhet i textilbranschen är Erik Bresky grundare till Smart Textiles och numer VD för Science Park Borås. Cirkulärt tänkande har sedan starten satt agendan för Erik, som drivs av viljan – och möjligheterna! – till en hållbar omställning.