Visioner för utvecklingen av framtidens kvarter börjar formas

Peter Serrander och Sarah Norving presenterar Framtidens kvarter

– Sverige framhålls ofta som ett internationellt föredöme inom hållbar utveckling, men i Sverige lever vi som om vi hade fyra planeter. Vi behöver hitta nya lösningar som minskar utsläppen och samtidigt bidrar till att vi uppnår fler av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

Så inledde Sarah Norving och Peter Serrander, projektledare Framtidens kvarter, när projektet bjöd in till en inledande aktivitet där deltagare från näringsliv, forskning och offentlig sektor samlades för att diskutera utmaningar och möjligheter utifrån projektets tre teman.

– Det är roligt att vi nu påbörjat arbetet med Framtidens Kvarter. Vi har höga ambitioner och mål för att projektet och kvarteret ska bli ett föredöme för innovativ stadsutveckling som bidrar till en hållbar livsstil, nationellt men gärna även internationellt, säger Sarah Norving.

– Väldigt roligt att det var en sådan bredd i bakgrund och intresse hos våra deltagare. Mångfalden med bostadsföretag, politiker, intresseorganisationer, arkitekter, entreprenörer med flera. skapade spännande diskussioner i workshops och i mingel, fortsätter Peter Serrander.

Theresa Gunnergren och Tommy Prissberg

På plats fanns också Tommy Prissberg, Riksbyggen, och Theresa Gunnergren, Bostäder i Borås, som berättade om deras gemensamma planer för kvarteret Västerbro, samt Borås Stads stadsarkitekt Richard Mattsson som berättade om stadens framtidsvision med det gröna stråket, Viskans Park, i huvudrollen.

Totalt deltog drygt 60 personer på plats i DO-tank Center i Textile Fashion Center och digitalt i de workshops som hölls under förmiddagen.

Vad händer nu?

Den inledande aktiviteten var startskottet för arbetet med projektets tre teman – byggnader för cirkulära flöden, cirkulära erbjudanden och cirkulära boenden och arbetsplatser. De tre teamledarna, Agnes Nagy, Tobias Jansson och Johanna Stål, kommer tillsammans med projektledare Sarah Norving och Peter Serrander, bjuda in teamen till uppstartsmöten och fortsatta diskussioner. Målet är att teamen ska utveckla idéer och ta fram cirkulära innovationer som kommer att presenteras längre fram i projektet.

 

Mer om Framtidens kvarter

I projektet Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil undersöks hur framtidens boenden, verksamhetslokaler, affärserbjudanden och kvartersupplevelser kan utformas, byggas och implementeras i kvarter under utveckling. Fokus ligger på tre huvudsakliga teman som anses ha potential att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil; byggnader för cirkulära flöden, cirkulära erbjudanden och cirkulära boenden och arbetsplatser. Framtidens Kvarter – för en hållbar livsstil är en del av kraftsamlingen Klimat 2030 och fokusområdet Design för en hållbar livsstil, och en uppföljning till Kvarterets Konsumtion som genomfördes 2020.

Projektet initierades av Riksbyggen, Bostäder i Borås och Science Park Borås, för att undersöka hur det planerade kvarteret Västerbro i Borås kan bli ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling som bidrar till hållbar livsstil. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.