Kreativ workshop i klimatkrisens tecken – arbetet med Klimatkontraktet är igång

Detta är en text från Borås Stad

Dystopiska framtidsscenarier, barns tankar om vad som behöver göras för klimatet och uppdrag till det kommande arbetet med klimatkontraktet. Det var delar som ingick i den tvådagars workshop som markerade startskottet för arbetet med Klimatkontraktet i satsningen Klimatneutrala Borås 2030.

– Jag har en varm känsla efter de här dagarna. Tillsammans har vi tagit ut riktningar för vårt fortsatta, gemensamma arbete för klimatneutralitet, säger Frida Andersson, projektledare för Klimatneutrala Borås 2030.

Målet med Klimatneutrala Borås 2030 är ett klimatneutralt Borås om åtta år. I höstas beviljades Borås Stad 4,9 miljoner kronor för satsningen som sker i samverkan med Science Park Borås, Navet Science Center, Borås Energi och Miljö och Fristadbostäder.

Under två dagar har ett 40-tal politiker, ledare och tjänstepersoner arbetat tillsammans på Navet Science Center för att ta fram prioriteringar till underlaget till det fortsatta arbetet inom satsningen. Insikten är stor hos projektledare såväl som hos deltagarna på workshopen att vägen framåt behöver ske gemensamt och genom innovativa samarbeten.

fiktiva löpsedlar om Borås

Dramatiseringar och tankeexperiment

Under den första dagen dök deltagarna ner till klimatkrisens kärna med hjälp av Navets dramatiseringar och tankeexperiment. Flera exempel ur historien målades upp där människor lyckats hitta lösningar på då till synes omöjliga problem eller frågor. Med de perspektiven i ryggen fick deltagarna utgå från ett scenario där oljan skulle ta slut inom fem år. Vad kommer att påverkas? Vilka prioriteringar måste vi göra?

Dagen avrundades med en nyinspelad film där barn gavs möjligheten att uttrycka vad de tycker att politiker och de som bestämmer ska göra för att vi ska nå klimatmålen.

Efter att ha befunnit sig i klimatkrisens kärna var det under dag två dags att hitta nya vägar ur den. Deltagarna beskrev ett drömscenario som utgick från att Borås, som första stad i världen, uppnått klimatneutralitet. De fick därefter sätta egna rubriker på löpsedlar om hur Borås gjorde det möjligt att nå denna förstaplats. Som en sista del formulerade deltagarna uppdrag till innovationsteamet i Klimatneutrala Borås att arbeta vidare med.

Meny inspirerad av klimatkrisen

Dessa dagar i klimatkrisens tecken ramades också in av en klimatkrisinspirerad meny. Luncher och fika som serverades var tillagade av sådant som går att få tag på i Sverige. Mycket betor och havre på menyn, alltså.

Nästa steg: klimatkontrakt

Workshopen är en viktig byggsten i arbetet med att samla in underlag till nästa steg inom satsningen, som handlar om att ta fram ett klimatkontrakt. Klimatkontraktet är ett verktyg för att driva på klimatomställningen, identifiera och samla idéer och satsningar. Syftet är också att skapa en bredare förankring av Borås klimatarbete.

– Nu tar vi med oss alla tankar och uppdrag från de här dagarna in i nästa steg. Vi har fått med oss många viktiga pusselbitar till de stora utmaningar vi står inför. To be continued! säger Frida Andersson.

Mer om Klimatneutrala Borås 2030

I oktober 2021 beviljades Borås Stad 4,9 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att kunna genomföra satsningen Klimatneutrala Borås 2030, i samverkan med Navet Science Center, Science Park Borås, Borås Energi och Miljö och Fristadbostäder. Arbetet är en del av den nationella storsatsningen Viable Cities som syftar till att skapa ett gott liv för alla inom planetens gränser genom att driva på omställningen i städer.