Workshop med studenter i Västerbro

Den 15 november träffade projektet Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil studenter från kursen Hållbar Samhällsbyggnad på Högskolan i Borås. Det var intensiva timmar med workshop kring de olika cirkulära innovationer som utforskas i projektet.
Studenterna fick fundera och brainstorma kring material från lagerbyggnaden, till framtidens butiker och verksamheter samt även kring boendets ekosystem.

Förutom att utforska lokalerna i Västerbro som de kommande åren ska göras om till ett framtida boende med 400 lägenheter, fick studenterna även kreera i Tengboms fina lokaler och äta go-fika som Bostäder i Borås bjöd på.

Text: Sarah Norving
Foto: Vasilios Bartziokas