17 januari: Cirkulära innovationer för Framtidens kvarter – idépresentation!

Projektet Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil har under ett drygt år jobbat med cirkulära innovationer för byggandet av området Västerbro i Borås. Nu är det dags att sammanfatta alla idéer som tagits fram under resans gång.

Den 17 januari kl 9–13 bjuder projektgruppen in till ett möte i DO-tank Center hos Science Park Borås för att presentera idéer inom projektets tre huvudteman: 

  • Byggnader för cirkulära flöden
  • Grönt stråk för cirkulär konsumtion 
  • Cirkulära boenden

Program

09.00-09.30
Check-in med mingel och kaffe

09.30
Framtidens Kvarter – för en hållbar livsstil
Peter Serrander och Sarah Norving välkomnar och summerar året för projektet.

09.45
Cirkulära innovationer i Framtidens kvarter
Presenteras av projektets teamledare Agnes Nagy, Peter Serrander, Tobias Jansson och Johanna Stål.

10.30           
PAUS

10.45
Cirkulära innovationer i Framtidens kvarter (forts.)
Presenteras av projektets teamledare Agnes Nagy, Peter Serrander, Tobias Jansson och Johanna Stål.

11.30           
Lunchmingel

12.00
Panelsamtal 1: Framtidens Västerbro – Process och innovation
Samtalet modereras av Peter Serrander och Sarah Norving
Panel: Agnes Nagy, Tobias Jansson, Johanna Stål, Tommy Prissberg (Marknadsområdeschef Riksbyggen Borås), Mikael Hansson (VD Bostäder i Borås)

12.30-13.00
Panelsamtal 2: Framtidens Stad – Cirkulär stadsutveckling
Samtalet modereras av Peter Serrander och Sarah Norving
Panel: Richard Mattson (Stadsarkitekt Borås Stad), Erik Bresky (VD Science Park Borås), Jerker Kryander (Tengbom) och Vera Matsdotter (Wingårdhs)