GOODLASH – en samhällsinkubator för ett hållbart samhälle

I samarbetsprojektet GOODLASH ska Science Park Borås tillsammans med Coompanion Sjuhärad och Navet Science Center ta fram en samhällsinkubator för att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft.

Genom projektet Goodlash etableras en samhällsinkubator i syfte att stötta civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad. En mötesplats för social innovation där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Medborgardriven innovation möter komplexa samhällsutmaningar och gör unga delaktiga i hållbar utveckling. Civilsamhällets idéer med ungas framtid i fokus får en grogrund att växa och förverkligas på riktigt!

Projektets målsättning är att utveckla tvärsektoriell samverkan i syfte att stärka vår kapacitet och förmåga att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad (Västra Götaland och nationellt). Nya samordningsresurser skapas för medborgardrivna innovationsprocesser för en hållbar och rättvis klimatomställning.

Visionen är en sammankopplad innovationsmiljö där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag i framtiden kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av sociala innovationer som alla strävar efter att möta samhällets komplexa utmaningar.

Initiativet finansieras av Vinnova och drivs av Coompanion Sjuhärad, Navet Science Center och Science Park Borås.

Läs mer på Goodlash hemsida

Mötesplats för social innovation

Projektets tre fokusområden är social delaktighet, platsutveckling och produktutveckling som där vi stöttar och hjälper till att förverkliga medborgardrivna innovationsprocesser. Det kan handla om att stödja utvecklingen av nya medborgarnära tjänster, produkter, processer, metoder, eller om utvecklingen av en ny förening, ett policy initiativ, eller kampanj.

Demokrati

Vi bygger ett inkluderande och klimatneutralt samhälle med demokratiska innovationer.  

Platsutveckling

Vi utvecklar platsinnovation för stad och landsbygd där människor möts, lever och lär.

Produktutveckling

Vi utvecklar produkter & tjänster för social och cirkulär ekonomi.

Se inspelningen från Goodlash medverkan på Hållbart Näringsliv

Missade du eventet Hållbart Näringsliv? Eventet där frågan lyfts om vad som behövs för att social innovation och socialt entreprenörskap ska bli en konkurrenskraft i Sjuhärad och Västra Götaland! Ulrika Sjölund, från Science Park Borås och Goodlash Innovationsteam berättade om Goodlash och hur civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft stöttas genom etablering av en samhällsinkubator.

Mer om Goodlash

Social innovation i fokus när Goodlash inspirerade till handling

Den 11 oktober bjöd initativet Goodlash in till en konferens i DO-tank Center för att sprida budskapet om social innovation ...

Högskolan i Borås ny regional nod för Mötesplats Social Innovation

Nu är det klart. Högskolan i Borås blir genom Science Park Borås ny regional nod för Mötesplats Social Innovation. Det ...

11 oktober: Goodlash – Social innovation i fokus

Den 11 oktober bjuder samverkansprojektet Goodlash in till en konferens på temat social innovation. Dagen kommer att innehålla panelsamtal med ...

Hur ser unga på framtidens samhällen? Gör din röst hörd genom Goodlash!

Det är dagens unga som kommer att leva i den framtid vi skapar i dag. Projektet Goodlash har därför initierat ...

Hubben – Navets mötesplats för hållbarhetsfrågor!

Hör Anna Gunnarsson från Navet Science Center berätta om Goodlash och hur de inom projektet jobbar med social hållbarhet, de ...

Malmö myllrar av social innovation och nya samhällsaktörer för en bättre värld

Fyllda av förväntan (och med lite tågstrul) åkte delar av innovationsteamet inom GOODLASH-projektet som Coompanion Sjuhärad tillsammans med Navet Science ...

Fakta

Tidsram

Startdatum: 2021-11-01
Slutdatum: 2023-11-30

Projektparter

Coompanion Sjuhärad (projektkoordinator)

Navet Science Center

Finansiär

Vinnova

Kontaktperson

Ulrika Sjölund, projektledare Science Park Borås