Social innovation i fokus när Goodlash inspirerade till handling

Den 11 oktober bjöd initativet Goodlash in till en konferens i DO-tank Center för att sprida budskapet om social innovation – ett område på stark frammarsch.

Goodlash, ett samverkansinitiativ mellan Science Park Borås, Navet Science Center och Coompanion Sjuhärad, har under två års tid arbetat med att etablera en samhällsinkubator för att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft i Borås och Sjuhärad.

Under konferensen presenterades arbetet i projektet, bland annat genom panelsamtal med deltagare i de workshops inom textila innovationer och platsutveckling som hållits med ungdomar och studenter.

Julia Hellmark Killick, Lina Borghardt, Amelie Olesen och Lill O. Sjöberg medverkade i panelsamtalet om framtidens textila modebutik som social innovation.

Keynote med Malin Lindberg

Keynoteföreläsare var Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet och en av landets främsta forskare inom social innovation, som gav en historisk bakgrund till området. Under dagen lanserades även Högskolan i Borås nya partnerskap i nätverket Mötesplats Social Innovation (MSI), med presentationer från Sara Bjärstorp och Tom Roodro från Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö Universitet.

Malin Lindberg, professor vid Luleå Tekniska Universitet, höll en keynoteföreläsning om social innovation som forskningsområde.

Livepodd i Vardagsrummet

Konferensen avslutades sedan med gemensam lunch i Vardagsrummet vid entrén till Högskolan i Borås bibliotek, och en liveinspelning av podcasten ”Engagemanget” som drivs av Tom Roodro, med Malin Lindberg och Anna Gunnarsson, projekt- och processledare vid Navet Science Center, som gäster.

Tom Roodro höll en livepodcast i Vardagsrummet tillsammans med Malin Lindberg (vänster) och Anna Gunnarsson.

Arbetet för samhällsförändring fortsätter

Ulrika Sjölund, Science Park Borås.

Ulrika Sjölund, projektledare för Goodlash vid Science Park Borås och regionansvarig för MSI vid Högskolan i Borås, var nöjd med en dag som hade som mål att sätta fältet social innovation på kartan.

– Nu råder moment för ett nytt samhälle – nu är hög tid att agera tillsammans på systemnivå för att åstadkomma en inkluderande och rättvis klimatomställning, säger hon och fortsätter:

– Vi sätter inte punkt för Goodlash utan går från projekt till etablerad och långsiktig samverkan i en ny samverkan med Mötesplats Social Innovation. Goodlash har såhär långt bidragit till att stärka det lokala och regionala ekosystemet för social och samhällelig innovation i Västsverige. Vi har fått nya möjligheter och utvecklar nya arbetssätt att arbeta i strategiska partnerskap med forskning, offentliga aktörer och medborgare. Vi fortsätter nu att arbeta med utvecklingen av en samhällsinkubator med kapacitet att stötta medborgardriven innovation och civilsamhällets lösningar och innovationer för klimatanpassning och social resiliens.

Text: Christian Naumanen
Foto: Vasilios Bartziokas

Se hela konferensen i efterhand (video tillgänglig i 14 dagar):

Läs mer

Goodlash