Malmö myllrar av social innovation och nya samhällsaktörer för en bättre värld

Fyllda av förväntan (och med lite tågstrul) åkte delar av innovationsteamet inom GOODLASH-projektet som Coompanion Sjuhärad tillsammans med Navet Science Center och Science Park Borås driver, på studiebesök i Malmö för att besöka innovationsmiljöer inom social innovation och demokratiska innovationer för nya samhällsaktörer. Malmö bjöd på sin soligaste sida med många spännande besök, kontaktskapande och ny inspiration kring hur vi kan fånga upp och stötta det frodande civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft.

Det är en speciell känsla i Malmö – Sveriges tredje största stad vars stadsbild andas nytänk och innovation samtidigt som historiens vingslag känns av ju längre en vistas i staden. Trots sociala utmaningar präglas staden av öppenhet, optimism och social innovation genom samverkan och drivkraft.

Det märks tydligt när vi kliver innanför portarna till Malmö Universitet och alla de initiativ som sker inom ramen för Mötesplats Social Innovation (MSI) – en samlad nationell kunskaps- och samverkansplattform för social innovation och socialt företagande, som fångar upp vad som händer i fältet både nationellt och internationellt. Vi besökte innovationsmiljön Storm som med innovativa metoder främjar kreativitet, samverkan, idéutveckling, samarbete och nyttiggörande på universitetet.

Pablo Vilches, projektledare på Storm, lyfter fram att de genom verksamheten ger alla på universitetet möjlighet att få de verktyg som krävs för att idéer skall få utrymme att växa. 

– Storm skall vara en icke akademisk plats och bryta mot det vardagliga sättet att jobba på. Det är viktigt att utmana normer och låta kreativitet ta plats för nya idéer. Vi vill ge alla på universitetet de verktyg som krävs för att komma med nya innovativa lösningar för samhället och visa på hur de kan ta sina idéer vidare i innovationsmiljön, berättar han. 

De jobbar mycket med Design Thinking som metod för att få människor att tänka i en process. Han menar att processen måste få vara levande och pratar om universitetets stödfunktion och universitetens störfunktion – hur mycket kan man störa utan att störa och hur mycket kan man pusha utan att förstöra – i gränslandet däremellan skapas innovation.

Mötesplats Social Innovation

I en annan byggnad med en otrolig utsikt över Malmö stad får vi höra Sara Bjärstorp, verksamhetsledare MSI och Lotta Orban, kommunikatör, berätta om deras arbete att genom Mötesplats Social Innovation vara en mötesplats, katalysator och kunskapsgenerator för social innovation och socialt företagande. Verksamheten grundades på uppdrag av KK-stiftelsen år 2010 och sedan dess har många innovatörer, forskare, politiker, aktörer, människor och verksamheters vägar korsats genom deras innovationsmiljö, och inte minst genom konferensen Social Innovation Summit. 

– Malmö universitets innovationsavdelning Mau Innovations arbete handlar mer om idé, nyttiggörande och kommersialisering av idéer och innovationer, medan vi är en mötesplats, katalysator och kunskapsgenerator mellan olika aktörer för att bidra till att olika konstellationer kan skapas, för att de sedan skall kunna arbeta vidare. Vi behöver andra metoder och nya typer av tvärsektionell samverkan för att nå de globala målen och se till hur vi kan få alla samhällsaktörer delaktiga i utvecklingen av ett hållbart samhälle, berättar Sara.

Det är mycket som bubblar i samhället och samverkan på flera nivåer behövs för att fånga upp idéer, tankar och reflektioner för hur vi på riktigt vill forma framtidens samhälle. För att skapa en våg av förändring som för med sig nya idéer och lösningar från nya samhällsinnovatörer. 

Media Evolution

Några som har blickat framåt är Media Evolution, en ideell medlemsorganisation som samlar de innovativa teknikbyråerna, kreatörerna, makers, akademin, strategerna, de lokala kommunerna och regionerna i södra Sverige. Under ett årtionde har de hållit den digitala konferensen The Conference där de genom signalspaning, workshops och öppna seminarier dykt in i framtidens företag och samhälle och skapat en gemensam trendrapport.

Magnus Thure Nilson, CEO på Media Evolution, berättar att de kände att en tvådagars konferens inte räckte och att de har nu skapat en ständigt pågående process för framtidstänkande inom området. De kände att ”fasen vad vi är grymma två dagar om året” och ville ta allt som kom ut ur konferensen längre, 365 dagar om året, där de tillsammans med medlemmarna och ägarna skapar en forthsight som är lite djupare och lite mer långtgående än en vanlig trendrapport.

– Detta är vår framtid och det är superkulberättar han.

Men det slutar inte där – Media Evolution City, som är en del av Media Evolution erbjuder lokaler och arbetsplatser för entreprenörer och kreatörer. Här arbetar en blandning av filmbolag, arkitekter, reklambyråer, apputvecklare, marknadsavdelningar, journalister, industridesigners och startups sida vid sida. 

Att den fysiska mötesplatsen är viktig i en digital värld, är det inte någon tvekan om. Människor behöver mötas över gränserna för att forma en ny värld. 

Form/Design Center

Att just mötesplatsen är en viktig del i ekvationen genomsyrar även nästa besök på Form/Design Center som är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. Som en öppen och inkluderande mötesplats riktar de sig till en bred allmänhet i alla åldrar och utgör samtidigt ett centralt nav för branschaktörer.

Här träffar vi Dorte Bo Boysen, som är VD för verksamheten. Mötet väckte inspirerande samtal om vikten av hållbarhet, kvalitet, estetik och skönhet i gestaltade livsmiljöer – och vikten av hur människor interagerar i dessa miljöer. Vi fick höra om deras internationella designfestival Southern Sweden Design Days som hölls den 19-22 maj och om initiativet SPOK om samtida produktion och konsumtion. Sustain Nordic, en plattform som fungerar som en bro mellan offentlig sektor, industri och akademi med målet att skapa positiv förändring och utveckling inom hållbart byggande är en annan satsning som lyfter upp vikten av design, estetik och arkitektur i fysiska rum.

En viktig mötesplats är såklart också deras utställningar ​​med fokus på samtid och framtid som tillgängliggör kunskap och inspirerar, men som också väcker samtal om aktuella frågor inom arkitektur, design och konsthantverk.

Wisdome Sustainability Lab

Fulla av energi, efter en promenad genom slottsparken, klev vi in i Teknikens och sjöfartens hus för att träffa Attila Rostoványi som är stabschef för Malmö Museer och teamet bakom satsningen på Wisdome Sustainability Lab för unga. 

De berättar att visualiseringscentret Wisdome i Malmö invigs i vinter, en upplevelsearena med domteater, digitala labb och lärmiljöer. Med visualiseringsteknik i framkant kommer centret att erbjuda upplevelser i en lekfull plats för seriösa frågor som tar dig som besökare till platser du aldrig själv kunnat nå. De skapar förståelse för det som är för litet, för stort, för snabbt eller för långsamt för människan att uppfatta. Satsningen med Wisdome i Malmö är tänkt att samla olika aktörer som skall kunna labba och jobba fram nya lösningar tillsammans. Ur den idén föddes Wisdome Sustainability Lab, för att testa konceptet innan domteatern slår upp portarna på riktigt. 

Wisdome Sustainability Lab är deras satsning för unga och har arrangerats varje sommar sedan 2019 under projektet Wisdome Innovation. Här får ungdomar möjlighet att delge sina perspektiv i viktiga frågor och arbeta med utmaningar inom Malmö Stad i fyra veckor genom stadens sommarjobbs-satsning Ung i sommar. De fyra veckorna avrundas med att ungdomarna presenterar sina förslag på lösningar genom någon form av visualisering. Sommaren 2022 kommer labbet att anordnas för fjärde året. Att få höra de ungas perspektiv i frågor är ovärderligt menar Sara Lindström, koordinator för Wisdome Sustainability Lab

– Muséet har haft svårt att nå ut till unga och genom labbet får vi äran att ta emot dessa ungdomar för att lyssna på deras perspektiv, åsikter och tankar. I grund och botten handlar labbet om att fånga upp ungas perspektiv i olika frågor. Det måste komma från de unga själva och det har vart så kul att få höra deras tankar och idéer, säger Sara Lindström. 

Fyllda av inspiration springer vi till stationen för att sätta oss på tåget hem till Borås. Under resan hem fylls vi av tankar och idéer kring möjliga vägar för att vidga perspektivet kring social innovation, hur vi kan fånga upp nya målgrupper och arbeta vidare för att stötta den nya tidens samhällsmakare. 

Om projektet

Inom projektet Goodlash som drivs av Coompanion Sjuhärad tillsammans med Navet Science Center och Science Park Borås utforskas möjligheter att jobba med nya målgrupper och medborgardrivna innovationsproscesser för att skapa en samhällsinkubator som stärker kapaciteten och förmågan att stötta civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad. Projektet finansieras av Vinnova