Framtidens kvarter släpper magasin med cirkulära innovationer

Projektet ”Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil” har samlat sina resultat och idéer i ett nyproducerat magasin, fullproppat med cirkulära innovationer för hållbart byggande och stadsplanering.

– Vi hoppas att den kunskap vi samlat på oss kan vara inspirerande för andra aktörer som vill bygga hållbart för framtiden, säger Peter Serrander, samverkanskoordinator vid Science Park Borås.

Framtidens kvarter är ett samverkansprojekt mellan Science Park Borås, Högskolan i Borås samt fastighetsbolagen Riksbyggen och Bostäder i Borås, som tillsammans arbetat för att ta fram nya cirkulära lösningar för det planerade bostadsområdet Västerbro i centrala Borås.

Resultaten från projektet presenterades vid ett slutevenemang i DO-tank Center i januari 2023. Nu har idéerna sammanställts i ett magasin, med fokus på de innovationer som togs fram för kvarteret Västerbro.

– Det har funnits en pågående diskussion efter projektets slut som vi fångar upp i magasinet, och som ger ytterligare dimensioner till de cirkulära innovationer vi presenterar, säger Peter Serrander.

Innovationer på flera nivåer

Peter Serrander, projektledare vid Science Park Borås.
Foto: Mattias Björlevik

Innovationerna är uppdelade i tre kategorier: Byggnader för cirkulära flöden, Grönt stråk för konsumtion och Cirkulära boenden. Varje innovation har tagits fram med syftet att kunna komma till nytta i bygget av Västerbro, men även i en bredare kontext.

– Det som är spännande med innovationerna är att de rör sig över en så bred skala: från det konkreta till systemnivå. Allt ifrån platsbyggda skåp i lägenheterna, som är något väldigt fysiskt och rumsligt, till konceptet med urban mining som handlar om att hitta nya sätt att tänka kring vilka resurser vi har och hur vi använder dem, säger Peter Serrander.

Att projektet involverat allt ifrån unga studenter till erfarna arkitekter, byggaktörer och etablerade forskare vid Högskolan i Borås är även det något som lyfts fram i magasinet.

– Vi ser två syften med att samla vårt resultat i magasinform: dels att kunna sprida tankarna vitt och brett, såväl regionalt som nationellt, men också för att ge de som arbetar med bygget av Västerbro ett cirkulärt innovationsprogram att ta vidare och implementera i sitt arbete, säger Peter Serrander.

För Science Park Borås går arbetet på området vidare, bland annat genom de dialogtillfällen för byggbranschen som arrangeras i samarbete med Klimatneutrala Borås 2030.

Läs mer

Länk till magasinet (Issuu)

Är du intresserad av ett fysiskt exemplar? Kontakta peter.serrander@hb.se