16 september: Designbriefs och trendspaning i Framtidens kvarter

Boka in den 16 september kl. 09.30-13.00 i kalendern!

Då träffas vi som brinner för stadsutveckling, hållbar livsstil och ett cirkulärt Borås för att lyssna till forsknings- och innovationsprojektet Framtidens kvarter- för en hållbar livsstil som berättar om arbetet som hittills gjorts kring kvarteret Västerbro.

Halvvägs in i projektet presenteras nu de designbriefs som de tre teamen har arbetat fram kring hur Västerbro ska bli en föregångare inom innovativ och cirkulär stadsutveckling. Teamens designbriefer ligger som grund inför det kommande arbete då teamen ska utveckla idéer och lösningar, samt ta fram och leverera resultat.

Under eventet får vi även inspireras av RISE som håller en trendspaning om klimatneutrala städer och samhällen.

Eventet hålls i de anrika lokalerna på Västerbro som ska förvandlas till ett framtida kvarter med 400 lägenheter.

Program:

09.00             
Förmingel med kaffe

09.30
Inledning, om projektet – Sarah Norving och Peter Serrander

09.40            
Tema 1 presenterar sin designbrief ”Byggnader för cirkulära flöden”- Agnes Nagy och Peter Serrander

09.55            
Tema 2 presenterar sin designbrief ”Grönt stråk för cirkulär konsumtion” – Tobias Jansson

10.05            
Tema 3 presenterar sin designbrief ”Cirkulära boenden och arbetsplatser-  Johanna Stål

10.20            
Paus

10.40             
Runt Hörnet 2022- En trendspaning och klimatneutrala städer och samhällen- Kristina Mjörnell, RISE

11.30 – 13.00            
Workshoplunch

Anmäl dig här

Vid anmälan, välj vilken workshop du vill medverka på: 

Workshop 1: Byggnader för cirkulära flöden
Projektet Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil och dess tema 1 ska undersöka möjligheter till återbruk, selektiv rivning och cirkulära lösningar, inte bara gällande material utan även energi och vatten, samt en samverkan mellan kvarterets aktörer och förutsättningar på platsen. En annan aspekt handlar om att planera arkitektur och planlösningar för att underlätta den hållbara livsstilen för boende och invånare. Detta genom att planera in ytor för cirkulära erbjudanden och tjänster. Kunskapsöverföring och expertis mellan de olika teman blir nödvändig för god planering.

Workshop 2: Grönt stråk för cirkulär konsumtion
Ett grönt stråk kommer att gå igenom hela Västerbro-området och skapa en öppen och allmän yta för boråsaren och besökaren. Kvarteret kommer att ha kommersiella lokaler i bottenplan för att skapa en modern och gemytlig stadsmiljö. Än så länge konsumerar människor i första hand linjärt genom att köpa nytillverkade produkter, som så småningom slängs eller ställs undan. En mer cirkulär konsumtion skapar högre resurseffektivitet, via exempelvis ökad andrahandsförsäljning, reparationstjänster, hyr- och delningstjänster, samt förenklade sätt att samäga.

Workshop 3: Cirkulära boenden och arbetsplatser
Projektet Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil vill undersöka och skapa bostäder anpassade för att underlätta för en cirkulär livsstil. Ett cirkulärt boende med flera gemensamma ytor och gemensam tillgång till produkter kan minska människors behov av att själva äga allt de behöver. Det cirkulära boendet kan därmed inkludera tillgång till allt som behövs för att bo resurssnålt med hög standard.