Tema 2: Grönt stråk för cirkulär konsumtion

Ett grönt stråk kommer att gå igenom hela Västerbro-området och skapa en öppen och allmän yta för boråsaren och besökaren. Kvarteret kommer att ha kommersiella lokaler i bottenplan för att skapa en modern och gemytlig stadsmiljö. Än så länge konsumerar människor i första hand linjärt genom att köpa nytillverkade produkter, som så småningom slängs eller ställs undan. En mer cirkulär konsumtion skapar högre resurseffektivitet, via exempelvis ökad andrahandsförsäljning, reparationstjänster, hyr- och delningstjänster, samt förenklade sätt att samäga.

 

3 frågor till teamledare Tobias Jansson

Tobias Jansson
CircularEconomy.se
Tobias Jansson är omvärldsbevakare, föreläsare och skribent med fokus på cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Han har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden, för näringsliv och offentlig verksamhet. På uppdrag av Tillväxtverket har han varit med och tagit fram affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas. Under våren 2022 utkommer Tobias med boken Symbios, om företagssamverkan där en verksamhets avfall eller överskott blir en annan verksamhets resurs.

1. Baserat på det du arbetat med tidigare och ditt expertisområde, på vilket sätt anser du att du kan bidra till projektets vision att skapa ett kvarter som blir ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling som bidrar till en hållbar livsstil?

– Jag har arbetat med cirkulär ekonomi på olika sätt i 10 år och det har gjort att jag sett och hört mycket. Jag tror mycket på goda exempel och att titta på hur andra har gjort, och jag har gott om goda exempel med mig in i projektet. Mitt kompetensområde inom cirkulär ekonomi är brett, från cirkulära affärsmodeller till regenerativt jordbruk, via industriell symbios, och det gör att idéer från flera av dessa områden kan få liv i arbetet med Västerbro. Jag hade också en roll i det tidigare projektet Kvarterets konsumtion, där vi utvecklade koncept för kvartersnära cirkulär konsumtion.

2. Du har precis släppt en bok om industriell symbios där även cirkulär ekonomi berörs. Är detta något som du tar med dig in i projektet Framtidens Kvarter och kvarteret Västerbro?

– Boken Symbios handlar om industriell symbios, en typ av företagssamverkan som bygger på att avfall eller överskott från en verksamhet blir resurser för en annan. Resurseffektiviteten ökar då radikalt med såväl affärsnytta som miljönytta som resultat. I Framtidens kvarter vill jag överföra det tankesättet från industriföretag till butiker och andra verksamheter i en stad. Vi kallar det cirkulär affärssymbios och det handlar då om att hitta kopplingar mellan företag för att utnyttja oanvända resurser och skapa gemensamma affärserbjudanden som gör det möjligt att konsumera mer cirkulärt. Det kan också vara att samutnyttja lokaler.

3. Utan att avslöja för mycket av vad teamet arbetar med, vad hade för dig varit ett kvitto på att projektet och ditt team arbetar med har lyckats?

– Det finns en kraft i goda exempel som andra kan inspireras av. Om Västerbro blir ett gott exempel på innovativ stadsutveckling som gör cirkulär livsstil möljig och lockar andra att prova liknande lösningar är det ett gott kvitto. Skala är kanske den största utmaningen för att skapa en cirkulär ekonomi, och då krävs att många anammar liknande lösningar, och jag vill att Västerbro ska bli en modell att snegla mot.