Här växer Framtidens Kvarter fram!

Kan vi bygga oss till en hållbar livsstil? Frågan stod i centrum när projektet Framtidens Kvarter den 16 september bjöd in till en välbesökt idéworkshop för det nya kvarteret Västerbro i Borås.

I Borås Wäfveris gamla fabrikslokaler samlades ett femtiotal representanter från byggindustrin och offentligheten för att hitta formeln för en framtida hållbar livsstil. Just här, på platsen för de tomma lagerlokalerna längs med Viskan i centrala Borås, ska Riksbyggen och Bostäder i Borås bygga det nya kvarteret Västerbro – med målbilden att bli ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling.

Men hur ska det se ut? Vad stödjer egentligen en hållbar livsstil? Hur bor vi, vilka tjänster möter oss i lokaler längs stråk i gatuplan och hur bygger vi cirkulärt med material från lagerlokalerna som ska rivas? 

Borås Stads stadsarkiktekt Richard Mattsson (i grönt) deltog i idéarbetet.

Framtidens Kvarter, Science Park Borås projekt för en hållbar livsstil, har fått till uppgift att vara med och forma Västerbro. De tre team som har bildats inom projektet presenterade under workshopen designbriefs och förslag för sina respektive fokusområden: Byggnader för cirkulära flöden, Grönt stråk för cirkulär konsumtion samt Cirkulära boenden och arbetsplatser (klicka på länkarna för att läsa mer om respektive område.)

Trendspaning: hur bygga sig till förändring?

Inbjuden var även Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef på RISE, som höll en trendspaning om klimatneutrala städer och samhällen världen över. Med utgångspunkt i rapporten Runt hörnet 2022 lyfte hon bland annat frågor om hur AI och digitalisering skapar ett förändrat samhällsklimat, om hur allt fler byggnader och bostäder måste ”klimatsäkras” för framtidens mer extrema väder samt hur det går att mäta ett samhälles välmående och utveckling med andra mått än BNP.

Kristina Mjörnell från RISE höll en trendspaning om hållbart byggande och klimatneutrala städer.

– Det finns signalerar på att en ny form av värderingar växer sig starkare, där tillväxtsamhället inte är norm och där det finns insikter om att den rådande konsumtionshetsen inte ger högre livskvalitet, sa Kristina Mjörnell.

Mest diskussion blev det kring hur byggandet av hållbara och cirkulära stadsmiljöer kan bidra till att snabba på nödvändiga livsstilsförändringar hos medborgarna och motverka sociala klyftor.

Idéer för cirkulära lösningar

Efter presentationerna samlades deltagarna i tre grupper, en för varje fokusområde, för att ta fram konkreta idéer på hållbar och cirkulär design att ta vidare i bygget av Västerbro. Förslagen – som var många! – plitades ner på post it-lappar, och kommer senare i höst att sammanställas och presenteras för de involverade bostadsbolagen.

Sarah Norving och Peter Serrander, projektledare för Framtidens Kvarter.

Science Park Borås projektledare Sarah Norving och Peter Serrander är nöjda med den stora uppslutningen under dagen.

– Det är under sådana här sammankomster vi ser vilket engagemang och stort intresse det finns kring att vara med och forma ett mer cirkulärt och hållbart samhälle. När akademi, näringsliv och offentliga aktörer möts kan man tillsammans ta fram många innovativa idéer – och därigenom kan skapa stor förändring, säger Sarah Norving.

Arbetet med Framtidens Kvarter pågår fram till och med januari 2023, följ utvecklingen på vår projektsida.


Text och foto: Christian Naumanen