Sveriges Innovationsriksdag diskuterar cirkulär ekonomi

Sveriges Innovationsriksdag samlar 10-11 april det svenska ekosystemet för innovation under temat cirkulär ekonomi i Science Park Borås. Sveriges Innovationsriksdag arrangeras för åttonde året i rad av Swedish Incubators & Science Parks och i år i samarbete med Science Park Borås och Inkubatorn i Borås.

– Cirkulär ekonomi är högaktuellt och påverkar hela samhällsutvecklingen. Vi mobiliserar därför Sveriges nationella struktur av inkubatorer och science parks i ämnet under Sveriges Innovationsriksdag tillsammans med nationella, regionala och lokala nyckelaktörer från näringsliv, akademi och samhälle i Borås, säger Erik Bresky, vd Science Park Borås.

Årskonferensen Sveriges Innovationsriksdag arrangeras hos olika inkubatorer och science parks runtom i landet och att nu ha fått en så erkänd och populär nationell konferens till Borås är ingen tillfällighet. Så sent som december 2017 beviljades Science Park Borås 16 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att tillsammans med IDC West Sweden utveckla en samverkansplattform för cirkulära affärsmodeller avseende textil, mode, inredning och möbler, ett DO-tank Center. Plattformen för cirkulärt mode och hållbar inredning ska placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi och minimering av miljöpåverkan, med avseende på nämnda branscher.

Cirkulär ekonomi – en hållbar tråd
Värdskapet och temat för Sveriges Innovationsriksdag är gjutet som handen i handsken. Science Park Borås arbetar för en hållbar samhällsförändring och stödjer näringslivets kunskapsutveckling i cirkulära affärsmodeller. Det innebär att allt som görs inom ramen för science parken ingår i cirkulära kretslopp snarare än linjära processer. Med resurser från forskning och prototypframtagning, skapas goda förutsättningar för utveckling av nya och etablerade företag inom textil, samhällsutveckling och hälsa.

– I korta ord fokuserar Science Park Borås på att bidra till en positiv samhällsutveckling och hjälpa näringslivet att lyfta blicken mot hållbara innovationer, cirkulära processer och affärsmodeller, fortsätter Erik Bresky.

Hela Innovationssverige under ett tak
Sveriges Innovationsriksdag är en nationell plattform som samlar hela ekosystemet för utbyte av erfarenhet och kunskap inom praktisk affärsutveckling och innovationsledning, utveckling av policies för innovation samt affärsmöten mellan startupföretag och storföretag. Det är den medlemsbaserade branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks årliga konferens för innovation och affärsutveckling.

När konferensen går av stapeln i Borås är det för åttonde året i rad som den arrangeras. Vi välkomnar yrkesverksamma och beslutsfattare från akademi, näringsliv, offentlig sektor och nationell politik för att samlas för att utbyta kunskap, erfarenheter och diskutera policies inom cirkulär ekonomi.

Mer information 
Program och anmälan till Sveriges Innovationsriksdag 2018 finns på: www.sverigesinnovationsriksdag.se