Innovation Square främjar innovation i möbelbranschen

”Om den svenska möbelindustrin ska överleva så måste den arbeta mer innovativt”. Det menar Erik Valvring, projektsamordande på Science Park Borås. Erik leder sedan september projektet Innovation Square som syftar till att skapa innovationskraft i svensk möbelindustri. Det är framförallt små och medelstora möbelföretag som berörs av projektet men även offentligt sektor och offentliga miljöer.

Sverige har en lång tradition av att tillverka möbler med hög kvalitet och genomtänkt design. Tillsammans med en ansvarsfull och allt mer hållbar tillverkning är Sverige en av Europas starkaste möbelbranscher och våra möbler exporteras över hela världen. Design och produktion är ofta nära kopplade till varandra, till skillnad från flera andra västeuropeiska länder där produktionen nästan helt flyttat till så kallade låglöneländer. Så långt, så gott.

Offentliga miljöer
Vi svenskar är inredningsgalna och lägger en stor del av vår konsumtion på möbler och inredning. Med allt mer medvetna konsumenter och med en offentlig sektor där allt större krav ställs på hållbarhet så behöver möbelsektorn ställa om med nya cirkulära affärsmodeller. Skolor, förskolor och andra offentliga miljöer lägger åtskilliga miljoner på möbler varje år. Det kommer fler krav på att dessa ska vara pedagogiska och mycket hållbara då detta är riktlinjer för alla kommuner.

– Upphandlingskrav kan ställa till med kommunikationsproblem i beställningskedjan. Det är här vi som science park och projektägare kan skapa utrymme att snabbare hitta de nya möbel- och inredningslösningar som krävs i framtiden. Oavsett om det handlar om nya funktioner eller affärsmodeller, säger Erik Valvring.

Projektering av förskolor
Innovation Square har initierat arbete med flera aktörer, t ex vid projektering av nya förskolor. I Borås kommun planeras ett antal nya förskolor att byggas och i Ulricehamn kommun pågår nu projektet ELSA (En Likvärdig Skola för Alla) om hur skolmiljön kan omformas till att främja lärande i framtiden.

ELSA initierades av Navet Science Center i Borås och Ulricehamn kommer vara den kommun i Sverige som de samarbetar med. ELSA syftar till att skapa en ny skola som i framtiden ska kunna implementeras var som helst i Sverige, både som ny skola och i befintlig verksamhet. Fokus ligger på att skapa en skola där alla barn ska må bra och nå målen.

– Det här är ett spännande projekt där man tänker nytt i både var och hur undervisning skall bedrivas och ser möjligheterna i olika miljöer istället för problem. Folket Hus eller kanske en lokal bank kan användas till undervisning med rätt pedagogisk miljö. Nu bjuder vi in möbelföretagen att visa vad de kan och att utveckla läromiljöerna!

Gränsöverskridande samarbete
Science Park Borås roll genom Innovation Square är att skapa utrymme till gränsöverskridande samarbeten och att starta samarbetsprojekt. Ytterligare workshops är planerade under våren och Erik ser gärna att fler möbelföretag ansluter.

– Nu när vi konkretiserat behoven hos behovsägarna och har verkliga projekt som kommer genomföras hoppas vi att möbelföretagen klarar att ta ut svängarna och visa hur duktiga och snabba vi kan vara i Sverige. Målet är att möbeltillverkarna själva ska ta över processerna och att Innovation Square långsiktigt bidrar till att det skapas fler projekt som främjar innovation hos företagen själva. Det finns också ett stort hållbarhetsperspektiv och ett fokus på att möbelbranschen ska bli mer cirkulär, här ligger framtida vinster för möbelföretagen och väntar, avslutar Erik Valvring.

 

Innovation Square

Innovation Square är ett samverkansprojekt mellan Smart Textiles, Smart Housing och Interior Cluster Sweden. Innovation Square ska initiera och driva ett antal innovationsprojekt inom det rumsliga som fungerar som internationella exempel på ”good practice” för hållbar innovation i rummet. Det innefattar innovationer, produktutveckling och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi inom inredningsvärdekedjan. I detta kan ingå att bidra till att stärka kunskapen och utveckla rutiner inom offentlig sektor för att göra mer medvetna val vid upphandling och inredning av offentliga miljöer.

 

Mer info på www.innovationsquare.se

Kontakt: Erik Valvring, projektsamordnare Science Park Borås:  erik.valvring@scienceparkboras.se eller 0701-808361