Metoder och mallar för cirkulär omställning nu tillgängliga

Under tre år har samverkansplattformen Circular Hub hjälpt ett stort antal företag att se sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv. Genom olika workshoppar har traditionella affärsmodeller utmanats. De verktyg och metoder som använts under dessa workshoppar finns nu samlade på circularhub.se för att förenkla för företag att ta steget mot cirkulära affärsmodeller.

Sedan 2018 har Science Park Borås, tillsammans med IDC West Sweden, utvecklat Circular Hub, en samverkansplattform där utgångspunkten är omställningen mot en cirkulär ekonomi med nya affärsmodeller, cirkulära produkter/tjänster och en växande insikt. Många företag står inför ett paradigmskifte, att gå från det linjära till det cirkulära, och behovet av hubbar med fokus på den cirkulära omställningen ökar.

– I Circular Hub har vi genomfört ett stort antal workshops där vi gjort cirkulära anpassningar av vanliga utvecklingsprocesser för företag. Utöver att företag skapat nya cirkulära tjänster från våra workshops, så har arbetet också resulterat i ett antal konkreta beskrivningar och mallar som underlättar att utveckla verksamheter mot det cirkulära, säger Erik Valvring, Innovationsledare på Science Park Borås.

Målet med Circular Hubs olika workshoppar är att hjälpa företag att påbörja arbetet mot att bli cirkulära. Genom att erbjuda de verktyg som används i dessa workshoppar till alla, skapas förutsättningar för fler företag att ta första steget mot en cirkulär omställning. Verktygen kan användas i grupp eller på egen hand för att utveckla det cirkulära tänket. Områden som strategi, affärsmodell, produktutveckling och kundförståelse omfattas av verktygen som erbjuds.

– Jag är lite förvånad över att inte fler processmetoder anpassats för cirkulär utveckling. Utöver cirkulär anpassning av Business Model Canvas, finns det ju flera metoder för företagsutveckling. Det är detta som vi nu tillgängliggör för fler företag och affärsutvecklare, säger Erik Valvring som arbetat med Circular Hub sedan start.

Läs mer

För att ställa om från en linjär till en cirkulär verksamhet krävs nya affärsmodeller, samarbeten, värdeerbjudanden, leverantörer och prismodeller. Circular Hub är en källa till kunskap och förståelse kring cirkulär och hållbar ekonomi, och erbjuder företagen verktyg, workshops och prototyputveckling som hjälper och driver på i denna omställningsprocess.

Circular Hub drivs av Science Park Borås i samverkan med IDC West Sweden AB. EU-projektet Circular Hub finansieras främst av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Västa Götalandsregionen.

Se alla workshopverktyg på Circular Hubs webb

Läs mer om Circular Hub

Text: Vasilios Bartziokas
Foto: Adobe Stock