Ett nytt nätverk för svensk textilproduktion tar form

Sewing machine

Svensk textilproduktion finns och växer. Under 1980-talet fanns en organisation som hette Lönsömmarförbundet, dit kunde svenska varumärken ringa och fråga vilken producent som hade kapacitet och passande maskinpark. I och med att intresset för svensk produktion och ”remake” ökar vill projektet Mikrofabriker nu skapa något liknande – en hub av duktiga textila producenter med lång erfarenhet och produktion i Sverige.

– Tillsammans med svenska textilproducenter skapar vi ett nytt nätverk för att stärka svensk textilproduktion och skapa samverkan. Vi har sett en ökad förfrågan från svenska varumärken gällande lokal produktion och att skapa ett nätverk av producenter känns som rätt väg framåt, säger Ellen Flybäck, projektledare för Mikrofabriker.

Fördelarna med lokal produktion är många, men framförallt innebär småskaligheten en flexibilitet som är svår att hitta i andra länder där produktionen är anpassad för globala kvantiteter. Närheten betyder också kortare transportsträckor och vinster i både tid och när det gäller miljöbelastning. Mikrofabriker vill genom nätverket stötta lokal produktion och därmed även arbeta för en hållbar svensk textilindustri där cirkulära affärsmodeller är möjliga. Småskaligheten och flexibiliteten möjliggör även för svenska varumärken att arbeta med cirkulära affärsmodeller så som ”remake”.

I dagsläget består nätverket av 16 företag från olika delar av Sverige och med olika inriktningar. En av medlemmarna är Göteborgs Syfabrik.

– Vi tror att samarbete och samverkan i branschen är en självklarhet för att svensk produktion ska växa. Genom nätverket kan vi få tillgång till annan kapacitet, maskinparker och kunskap som gör att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet. Det finns mycket att göra tillsammans, säger Pia Ekman, VD och produktionsansvarig på Göteborgs Syfabrik.

Är du textil producent och vill vara med i nätverket? Eller är du på jakt efter svenska sömnadsfabriker och/eller textilproduktion? Kontakta projektledare Ellen Flybäck

Om Mikrofabriker

Projektet Mikrofabriker undersöker om det med hjälp av automation, det vill säga robotik, digitalisering och annan teknologi, går att skapa lönsam och småskalig textil produktion i Sverige.  Projektet drivs av Science Park Borås och Automation Region och är finansierat av Tillväxtverket, Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström. Läs mer om projektet

Text: Erik Valvring

Foto: J.Williams [Unsplash]