Mikrofabriker

Projektet Mikrofabriker har som syfte att utveckla nya tillverkningsprocesser och affärsmodeller som främjar en hållbar cirkulär ekonomi och leder till nya affärsmöjligheter för berörda sektorer, speciellt etablering av mindre, lokala produktionsenheter och nätverk av sådana som del i ett behovsstyrt produktionskoncept.

Projektmålet är att göra teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden tillgängliga för fler aktörer och skapa innovativa upplägg för effektiva och hållbara produktionskoncept, såsom mikrofabriker.

Samarbetspartners

  • Science Park Borås vid Högskolan i Borås
  • Automation Region vid Mälardalens högskola

Finansiärer

  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Boråsregionen
  • Sjuhärads kommunalförbund
  • Högskolan i Borås
  • ACG Nyström

Tidsram

Startar: 2020
Slutar: 2023

Projektledare

Erik Valvring

Läs mer

Linda Göthberg

Mikrofabriker främjar hållbarhet och cirkulär ekonomi genom nya produktionskoncept

Inom textil- och modeinsdustrin har teknik och orderstyrning ...
Läs Mer

2 september – Robotingenjörer möter stickfabrik

Textilindustrin har hittills inte automatiserats i speciellt stor ...
Läs Mer
CNC tillskärning

En spårbar, transparent och lokalt producerad modekollektion.

Går det att skapa en kollektion med 100% ...
Läs Mer