Mikrofabriker

Projektet Mikrofabriker har som syfte att utveckla nya tillverkningsprocesser och affärsmodeller som främjar en hållbar cirkulär ekonomi och leder till nya affärsmöjligheter för berörda sektorer, speciellt etablering av mindre, lokala produktionsenheter och nätverk av sådana som del i ett behovsstyrt produktionskoncept.

Projektmålet är att göra teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden tillgängliga för fler aktörer och skapa innovativa upplägg för effektiva och hållbara produktionskoncept, såsom mikrofabriker.

Samarbetspartners

  • Science Park Borås vid Högskolan i Borås
  • Automation Region vid Mälardalens högskola

Finansiärer

  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Boråsregionen
  • Sjuhärads kommunalförbund
  • Högskolan i Borås
  • ACG Nyström

Tidsram

Startar: 2020
Slutar: 2023

Projektledare

Erik Valvring

EU-flagga och texten Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

 

 

Läs mer

Linda Göthberg

Mikrofabriker främjar hållbarhet och cirkulär ekonomi genom nya produktionskoncept

Inom textil- och modeinsdustrin har teknik och orderstyrning ...
Läs Mer
stickmaskin

Robotingenjörer möter stickfabrik – presentation

Den 2:a september höll projektet Mikrofabriker i en ...
Läs Mer
Sewing machine

Ett nytt nätverk för svensk textilproduktion tar form

Svensk textilproduktion finns och växer. Under 1980-talet fanns ...
Läs Mer
CNC tillskärning

En spårbar, transparent och lokalt producerad modekollektion

Går det att skapa en kollektion med 100 ...
Läs Mer