Nordic Blockchain Alliance

Sex nordiska företagskluster skapar, kopplar samman och ökar kunskap och strategisk kompetens inom digitala produktpass och blockkedjeteknologi. Tillsammans skapas Nordic Blockchain Alliance.

Blockchain-teknologin ger möjligheten att utbyta produkt- och företagsdata på ett sätt som kan vara både kostnadseffektivt och säkert för nordiska små och medelstora företag. Ett brett utbud av information kan bäras i en blockkedja, inklusive data som dokumenterar produkthistorik, leveranskedja, miljöpåverkan, efterlevnad, avtalsdetaljer och användarinstruktioner. De blockkedjebaserade lösningarna kan också underlätta cirkulära affärsmodeller och bära ett framtida europeiskt produktpass.

Projektet syftar till att skapa en nordisk blockkedjeallians för att utforska potentialen i en gemensam nordisk blockkedja genom att dra nytta av olika erfarenheter och kunskapskällor från Finland, Norge, Sverige och Danmark.

Projektmål

Projektet kommer att omfatta ett brett utbud av kreativa företag och nystartade företag för att skapa och koppla samman en stark kunskapspool över hela Norden om potentialen för blockkedjeteknologi. Dessutom att analysera erfarenheter och fallstudier samt anpassa detta till EU:s strategi för ekodesign och produktpass. Detta kommer att ge små och medelstora företag tillgång till information och kunskap för att stödja deras övergång till en mer spårbar och transparent verksamhet.

Målgrupper

Målgruppen SMF-företag som vill agera proaktivt för att möta kommande utmaningar och möjligheter från kundkrav på transparens och dokumentation. Dessutom företag som vill utforska möjliga fördelar med att använda blockchain-teknik för att utveckla och fördjupa samarbeten i en delad värdekedja. Slutligen vill projektet attrahera lösningsleverantörer, nystartade företag och forskare som arbetar med specifika applikationer.

Tidsram

Startdatum: 2022-10-01
Slutdatum: 2024-12-31

Projektägare

Lifestyle & Design Cluster i Danmark

Kontaktpersoner

  • Jonas Larsson
  • Erik Valvring

Projektparter

  • +Lab
  • Interior Cluster Sweden
  • Science Park Borås
  • Nordic Fashion & Textile Agenda
  • Finnish Textile & Fashion
  • Lifestyle & Design Cluster

Finansiär

  • Nordic Innovation