Textile & Fashion 2030

Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Textile & Fashion 2030 är plattformen som sätter Sverige i framkant när det gäller utveckling av textil- och modesektorn i riktning mot hållbarhet och cirkulär ekonomi och syftar till att:

  • främja samverkan, samarbete och insatser för en miljömässigt hållbar värdekedja på textilområdet.
  • tillgängliggöra forsknings- och utvecklingsresultat för miljömässigt hållbar utveckling och utgöra en brygga mellan forskning och tillämpning.
  • främja hållbara affärsmodeller och förena miljönytta med affärsnytta.
  • stärka de små och medelstora företagens arbete för att uppnå cirkulärt flöde och miljömässigt hållbar utveckling.
  • minimera miljöbelastningar i produktionen.

På så sätt verkar plattformen även för att uppnå de nationella miljömål och Agenda 2030-mål som berör textil och mode.

Samarbetspartners

Plattformen drivs av drivs av Smart Textiles, en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås, i samarbete med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, RISE Research Institutes of Sweden, TEKO – Sveriges Textil- och Modeföretag och Peak Innovation.

Finansiärer

Miljödepartementet

Tid

Startar: 2018
Slutar: 2023

Projektledare/medarbetare

Läs mer

Om Textile & Fashion 2030