Mikrofabriker

Projektet Mikrofabriker har som syfte att utveckla nya tillverkningsprocesser och affärsmodeller som främjar en hållbar cirkulär ekonomi och leder till nya affärsmöjligheter för berörda sektorer, speciellt etablering av mindre, lokala produktionsenheter och nätverk av sådana som del i ett behovsstyrt produktionskoncept.

Projektmålet är att göra teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden tillgängliga för fler aktörer och skapa innovativa upplägg för effektiva och hållbara produktionskoncept, såsom mikrofabriker.

Projektet leder också ett nätverk för textile producenter:
Medlemmar i Mikrofabrikers nätverk för textila producenter

Läs mer

Projektet Mikrofabriker utvecklar en remake-maskin

Historiskt sett har vi varit bra på att ...

Mikrofabriker främjar hållbarhet och cirkulär ekonomi genom nya produktionskoncept

Inom textil- och modeinsdustrin har teknik och orderstyrning ...

Här är automation nyckeln till cirkularitet

1997 öppnades portarna till ACS Clothing i Glasgow ...

AI som fattar designbeslut – automatiserad remake-maskin tar form

Torsdagen den 10 november höll projektet Mikrofabriker en ...

En svart låda för modebranschen

Idag baseras data kopplat till CSR (Corporate Social ...

En textil roadshow och framtidens textilfabrik

Under två dagar bjöd projektet Mikrofabriker in till ...

Samtal om flexibel automation för modebranschen

För att kunna stävja den negativa klimatpåverkan som ...

Ökad dialog mellan automations- och textilindustrin

Den 7 december besökte projektet Mikrofabriker Västerås, där ...

Lyckat första fysiska möte för nätverket för svenska textilproducenter

Inom projektet Mikrofabriker har ett nätverk bestående av ...

Gina Tricot lanserar spårbar och transparent kollektion

Går det att tillverka kläder med total spårbarhet ...

Robotingenjörer möter stickfabrik – presentation

Den 2:a september höll projektet Mikrofabriker i en ...

Ett nytt nätverk för svensk textilproduktion tar form

Svensk textilproduktion finns och växer. Under 1980-talet fanns ...

En spårbar, transparent och lokalt producerad modekollektion

Går det att skapa en kollektion med 100 ...

Press

Projektet Mikrofabriker har fått stor medial uppmärksamhet för projektets inriktning men också för resultat som genererats under projektets löptid. Läs mer på länkarna nedan.

GöteborgsPosten

Dagens Industri

Ny Teknik

Innovation in Textiles

Borås Tidning

Samarbetspartners

  • Science Park Borås vid Högskolan i Borås
  • Automation Region vid Mälardalens Universitet

Finansiärer

  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund
  • Högskolan i Borås
  • ACG Nyström

Tidsram

Startar: 2020
Slutar: 2023

Projektledare

Erik Valvring, Science Park Borås
Ellen Flybäck, Ellenability AB
Elin Asplund, Automation Region

EU-flagga och texten Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

 

 

Filmer