AI som fattar designbeslut – automatiserad remake-maskin tar form

Torsdagen den 10 november höll projektet Mikrofabriker en första workshop för behovsägare från modeindustrin kring utvecklingen av en s.k. remake-maskin. Tillsammans med inbjudna experter inom robotik, artificiell intelligens (AI) och sensorer diskuterades vad som faktiskt krävs för att kunna automatisera remake av kläder.

Modeindustrins nuvarande affärsmodell leder till stor överproduktion: cirka 30% av alla producerade kläder klassas som överproduktion. Remake som designkoncept ökar i takt med att nya affärsmodeller skapas för att omsätta överproduktion och textilt avfall, genom att addera ett designvärde och förlänga livet på plagg.

För att verkligen kunna skala upp och öka produktiviteten inom remake behövs automation. Att arbeta med remake som produktionsmetod är väldigt arbetsintensivt och manuellt – samtidigt som efterfrågan hos konsumenterna ökar.

Workshopen i november bestod av flera praktiska moment för att till slut kunna koka ner automationen till ett första steg: utveckling av ett AI som kan detektera defekter och plagg men också agera stöd i designprocessen. Vilken metod inom remake bör appliceras på ett plagg vars förutsättningar definierats i första steget?

Marknadsundersökning för AI-modeller

I december startade arbetet med utvecklingen av ett AI genom en marknadsundersökning för att ta reda på vilken teknik som finns tillgänglig och som skulle kunna appliceras på kläder, samt att definiera vad för typ av AI-modeller som skulle behöva appliceras för att göra en första analys.

Marknadsundersökningen görs tillsammans med projektet Circular Movement där även Wargön Innovation ingår, med tanken att länka Wargöns arbete kring textil grovsortering med ett förfinat AI för remake. Utförare av undersökningen är Thomas Nilsson från Ledai som har lång erfarenhet av att utveckla AI-modeller för industrin.

Mikrofabriker och Circular Movement kommer att bjuda in till en presentation av resultatet av marknadsundersökningen i början av 2023. Då kommer också nästa steg i processen diskuteras tillsammans med de företag som deltar i projektet – däribland ACG, Polarn O. Pyret, Bubbleroom, Gina Tricot, Elis och XV Production.

Text: Ellen Flybäck, projektledare Mikrofabriker

Om Mikrofabriker

Projektet Mikrofabriker undersöker om det med hjälp av automation, det vill säga robotik, digitalisering och annan teknologi, går att skapa lönsam och småskalig textil produktion i Sverige. Projektet drivs av Science Park Borås och Automation Region och är finansierat av Tillväxtverket, Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström. Läs mer om projektet