CircularMovement

(tidigare kallat Circular Textile Ind-Tech Movement)

Målet med CircularMovement är att få fler företag in i en omställningsprocess där ökad digitalisering och nya produktionsprocesser kan skapa en konkurrenskraft genom hållbara lokalare lösningar och samarbeten.

Det innebär vidare att möjliggöra för företag att klara av den transformativa omställningen av sina verksamheter och nå affärsfördelar. Med ”ind-tech-movement” i det tidigare namnet avses skärningspunkten mellan befintliga tekniker och processer med digitalisering och AI. Projektet vill tillgängliggöra skärningspunktema genom teknikstöd, testmöjligheter och processledning.

Detta ska ske genom att:

 • Stärka företagens omställningsförmåga med tillämpandet av processer i andra initiativ och projekt.
 • Öka den digitala transformationen genom att exponera företag för ny teknik, nya maskiner, och transformation mot molntjänster och AI som har effekt på cirkularitet och hållbarhet.
 • Exponera fler företag för möjligheterna till testning och omställningsprocesser genom att exploaterabefintliga nätverk på ett strategiskt sätt.
 • Bidra till en grön omställning genom att erbjuda angreppssätt som visar alternativ till fast-fashion och tidigare konsumtionsmönster.

Inriktningen för projektet är att bygga bort flaskhalsar som i dag hämmar fortsatt arbete för att stärka företagens omställningsförmåga.

En vidare uppbyggnad av DO-tank center och Wargön Innovation ska ge digitaliserat stöd för cirkulära affärsmodeller och hållbar konsumtion. Företagen ges stöttning inför strategiska beslut om cirkulära affärsmodeller. I arbetet ligger också att främja branschöverskidande samverkan.

Projektet bygger på att utnyttja innovativa metoder och delvis befintliga resurser för att möjliggöra en teknikutveckling med inriktning på cirkularitet och att i hög grad öka företagens tillgång till de tinnovationsfrämjande systemet. Det möjliggör för företag att klara den mer eller mindre nödvändiga transformativa omställningen av sina verksamheter och innefattar att kunna utnyttja projektets ansats, indtech-movement, till att uppnå affärsfördelar.

Projektet kommer att bidra till att stärka Västra Götalandsregionens konkurrenskraft genom att näringar i regionen förstärks med nya verktyg och kunskaper. Detta kan på sikt medföra att nya typer av arbeten kan skapas, stärka lokala företags konkurrenskraft vilket leder till att regionen far förutsättningar att bli ännu mer attraktiv utifrån sitt hållbarhetsarbete.

Kontakta Anett Aldman för mer information!

Tidsram

Startar: 2021-07-01

Slutar: 2023-10-31

Projektparter

 • Science Park Borås/Högskolan i Borås (Projektägare)
 • Wargön Innovation (Projektpart)

Finansiärer

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Tillväxtverket
 • Västra Götalandsregionen
 • TEKO
 • Högskolan i Borås

Projektledare

 • Erik Valvring, Science Park Borås
 • Therese Bengtsson
 • Markus Danell, Wargön Innovation

Samarbeten

Filmer

Circular Movement slutevent:


Artiklar

29 augusti: Öppet hus i DO-tank Center: Upplev innovation på nära håll

Välkommen till ett spännande event där du får möjlighet att uppleva innovation på riktigt nära håll! Science Park Borås öppnar ...

Unikt plugin utvecklat till plattform för att möjliggöra datadriven uthyrning av produkter

Nu är det här! Ett nytt plugin som kan användas för datadriven uthyrning av produkter i webbplattformen WordPress. Pluginet är ...

30 maj: Hur fungerar digitaliseringsverktyg 2023, vilka genvägar finns det och vad är egentligen Clo 3D?

Välkommen till ett mini-event där du får lära dig mer om digitalisering och hur det kan hjälpa dig att effektivisera ...

Ny teknik visas upp för textilföretagen

På Svenska Textilmaskinmässan i Textile Fashion Center fanns CircularMovement på plats för att visa upp ny teknik och diskutera cirkulära ...

26 oktober: En hög-automatiserad mikrofabrik – Sy kläder i Sverige, går det?

Hur kan vi öka andelen närproducerade kläder och minska överproduktion? Varmt välkomna på dryck, tilltugg och demonstration av morgondagens textilfabrik! ...

13-14 oktober: Svenska Textilmaskinmässan

Textilhögskolan lanserar Svenska Textilmaskinmässan (STM) – en mötesplats för hållbar textilproduktion! Under två dagar öppnas högskolans lokaler och labb för ...

Librixer – ett modernt tröskverk med textil potential

En högteknologisk separator, med potential att återvinna textilier utan att bryta ner dem? Science Park Borås har varit på besök ...

Ny maskinpark ska hjälpa företag att bli cirkulära

Nya maskiner, molntjänster och artificiell intelligens (AI) ska ligga till grund för en omställning till cirkulära affärsmodeller. I ett nytt ...
Kontroll för tillskärning

DO-tank Center steppar upp – gagnar företag på väg mot grön omställning

Science Park Borås tar nya tag för att stötta regionens företag på väg mot grön omställning. I det nystartade projektet ...
Kontroll för tillskärning

CircularMovement

(tidigare kallat Circular Textile Ind-Tech Movement) Målet med CircularMovement är att få fler företag in i en omställningsprocess där ökad ...
Logotyper