Science Park Borås navet i strategiarbetet när regionen satsar på västsvenska textilbranschen

Sommarklädd kvinna som går i ett vetefält

Nu samlar Västra Götalandsregionen den västsvenska textilbranschen för att växla upp och bli bäst i Europa på textil och cirkulär ekonomi. Målet är att regionen ska bli som ett ”textilbranschens Silicon Valley”. Science Park Borås jobbar sedan länge med cirkulär textil och innovation och utgör en viktig del i arbetet med att ta fram en ny vision och strategi genom projektet Europas spets.

Textil har pekats ut som ett viktigt område när utvecklingen kring cirkulär textil och innovation inom EU rullar på. För att hänga med har regionen samlat den västsvenska textilbranschen för att växla upp arbetet.

Sedan årsskiftet har ett antal förslag på utvecklingsområden arbetats fram av olika aktörer och experter från både akademin och näringslivet, och i detta arbete har sex olika områden, spetsar, utkristalliserat sig; designa för cirkulenten, lokal produktion, materialutveckling, öppna innovationsmiljöer, morgondagens talanger och öppna testmarknader. Dessa spetsar ska prioriteras för att stärka konkurrenskraften och bidra till en grön omställning av branschen.

Måste ställa om

Birgitta Nilsson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen, ser Borås som kärnan i arbetet. Hon förklarar:

– Vi har en stark textilindustri i Västsverige och måste se till att den klarar att ställa om till cirkulär textil ekonomi.

De sex spetsarna ska nu förfinas och sedan presenteras den 20 oktober på Textilkalaset, för att sedan även presenteras för våra politiker.

– Målet med detta är att nå ännu fler aktörer som tillsammans kan arbeta för förändring och attrahera ännu fler företag till vår region, säger Birgitta Nilsson.

Behövs av starka innovationsnoder

– Med utgångspunkt från ett starkt förändringstryck för både platser och företag så blir kravet på starka innovationsnoder där näringsliv, det offentliga och akademi samverkar allt viktigare. EU:s gröna giv, tillsammans med Västra Götalandsregionens vision om att bli världens första klimatneutrala region, kommer att medföra förändrade krav, men också tillföra resurser för omställning. Det känns mycket stimulerande att få vara med och ta fram en strategi för att textil- och modebranschen ska kunna vara i framkant i omställningen till en mer cirkulär ekonomi, kommenterar Erik Bresky, vd på Science Park Borås.

Dags att växla upp

Magnus Fransson, projektledare på Science Park Borås, driver arbetet med att ta fram den nya visionen för regionen. Han berättar:

– Vi ska bli ett internationellt erkänt centrum för framtidens textilindustri. Vi vill att de företag och entreprenörer som vill ligga i framkant kommer till Borås, Göteborg och andra orter i regionen för att hämta inspiration och utbilda sig i cirkulär textil och cirkulär ekonomi. Vi har nått en nivå i Västsverige som nu gör att vi kan växla upp genom att samverka med fler branscher, människor och teknologier för att skapa något nytt och bidra till en hållbar textilindustri. För dig som konsument är förhoppningen att du ska kunna konsumera mer cirkulärt, exempelvis genom att du istället för att köpa nytt, går till en verkstad som erbjuder tjänster för att uppdatera de kläder du redan har.

Läs mer om Europas spets

Ett exempel på område som projektet vill arbeta för är tillgång till lokal produktion, där man vill öka möjligheten att testa innovativa idéer. Ett annat område att satsa på är att tillhandahålla öppna innovationsmiljöer där andra industrier och företag kan komma in och skapa textil innovation, exempelvis för sjukvården, fordonsindustrin eller jordbruket.  På Science Park Borås finns idag en innovationsmiljö som erbjuder en stor maskinpark, DO-tank Center.  Här ges företag möjlighet att testa sina idéer, tillverka prototyper och utveckla linjära affärsmodeller till cirkulära. Utveckling av nya material är ytterligare ett område som projektet vill fokusera på, exempelvis pågår redan projekt för att utveckla textila material från cellulosa.

Strategigruppen för Europas spets består av representanter för TEKO, Svensk Handel, Swedish Fashion Council, Högskolan Borås, Science Park Borås, RISE, Proteko, Tillskärarakademin, Wargön Innovation, Borås Stad, Boråsregionen, Business Region Göteborg, Turistrådet Västsverige och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om utvecklingsprojektet på Västra Götalandsregionens webb

Text: Solveig Klug
Foto: Adobestock