Hack the city – Gymnasieelever ger idéer till framtidens Borås

Det finns ett stort behov av att ta vara på unga människors idéer för att forma framtiden. Den 6 september arrangerar Science Park Borås, Urban Talks och Drivhuset i Borås hackathonet Hack The City. Ett event där 60 gymnasieelever får chans att ge idéer för framtidens Borås.

Under ett Hackathon arbetar personer med olika kompetens och bakgrund tillsammans i workshops för att utveckla nya lösningar på̊ en samhällsutmaning. Under Hack The City som går av stapeln i Do-Tank Center i Textile Fashion Center, utmanas 60 gymnasieelever att vrida samhället ut och in för att utveckla idéer för framtidens Borås. Tre teman utgör idéarbetet; hur Borås kan bli en ännu mer spännande kulturstad, hur man underlättar för cyklister i staden och hur en park som löper genom staden skall se ut och vad den skall innehålla. Hackathonet är upplagt som en tävling, där eleverna själva får rösta fram tre vinnande idéer som får stöd att vidareutveckla idén utav Urban Talks och Drivhuset i Borås. De vinnande idéerna kommer även att presenteras under Borås Stads 400-års jubileum på Borås kongresshus den 21 November.

 För oss är det oerhört spännande att få ta del av ungas idéer och tankar om hur de upplever Borås som stad och hur de önskar att den ser ut i framtiden. Genom Hack the City vill vi engagera gymnasieelever att tänka fritt om hur vi tillsammans kan skapa en levande och hållbar stad för alla. På så sätt kan stadsutvecklingsprocessen både bli innovativ, inspirerande och demokratisk, säger Richard Mattson, Stadsarkitekt Borås Stad.

Inom projektet Innovate Passion Borås, som drivs av Science Park Borås och som Hack the City är en del av, främjas ungt entreprenörskap för hållbar samhällsutveckling genom passion, bland annat genom hackathons.

– Att besöka ett hackathon är ett bra sätt att få nya kunskaper, nätverka och få utlopp för kreativ idéutveckling, samtidigt som man får dela med sig av sina egna kunskaper för att lösa en utmaning. Genom Hack the City vill vi fånga upp passion och skaparkraft hos unga kopplat till samhällsutveckling. Vi vill stötta dem att utveckla idéer som just de brinner för, idéer som tar spjärn i engagemang och samtidigt gynnar staden, berättar Moa Nilsson, projektledare Innovate Passion Borås.

 

Bakgrundsfakta

Hack The City är en del av satsningen Innovate Passion Borås som finansieras av Vinnova och syftar till att främja ungas innovationskraft genom passion. Hackathonet är ett samarbete mellan Science Park Borås, Drivhuset Borås och Urban Talks som är en serie samtal och föreläsningar om stadsutveckling med människa, miljö och framtid i centrum.Bakom Urban Talks står Borås Stad.Initiativet sponsras av Borås Energi och Miljö.

Läs mer >>